Deadline nieuwe milieuverklaringen biobased Witte Vlekken 1 november 2025

vrijdag 28 juni 2024

De deadline voor de milieuverklaringen biobased-bouwproducten die onder de NABB vallen is 25 november 2025.

De Witte Vlekken-vergoedingsregeling eindigt binnenkort. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moeten nieuwe LCA’s uiterlijk 31 oktober 2024 in de NMD gepubliceerd zijn. Biobased-bouwproducten die in 2024 zijn aangemeld, vallen onder de NABB. De deadline voor publicatie van de LCA/EPD’s van deze producten in de NMD is 1 november 2025.

In het kader van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) werkt Stichting NMD samen met BZK, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Rijkswaterstaat (RWS). Het project voorziet in een vergoeding van 2.500 euro per levenscyclusanalyse (LCA) voor ten minste 70 LCA’s van biobased-bouwproducten die nog ontbreken of van strategisch belang zijn.

Daarnaast richt het project zich op het versneld vullen van de NMD met ten minste 20 categorie 3-milieuverklaringen en ongeveer 30 basisprofielen van biobased-bouwmaterialen en -grondstoffen. Deze profielen gaan dienen als basis voor het ontwikkelen van nieuwe categorie 1-milieuprofielen.

Het "Witte Vlekken Project" van de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD), een initiatief uit 2022 gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), heeft als doel de milieudata voor de Nederlandse bouwsector te verbeteren en uit te breiden.

Dit project markeert een belangrijke stap in de richting van een duurzamere bouwsector in Nederland door het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van milieudata.

Lees meer over de vergoedingsregeling

 

Vergoedingsregeling Witte Vlekken 

Sinds mei 2022 loopt de Witte Vlekken vergoedingsregeling. Met deze vergoedingsregeling wil Stichting NMD het aantal categorie 1- en 2-milieuverklaringen vergroten. Producenten van bouwproducten en -materialen kunnen (wanneer zij aan de voorwaarden voldoen) een vergoeding aanvragen (van € 2.500,-) voor het laten maken van een LCA. 

Het aanvragen van de vergoedingsregeling Witte Vlekken loopt tot en met 31 oktober 2024.

Voor Biobased en Bouwwerkinstallaties zijn er nog enkele plekken beschikbaar. Wees er snel bij!

Lees meer over Witte Vlekken