Van 30 april tot en met 31 mei 2020 is er mogelijkheid voor commentaar op de rekenregels (Product Category Rules) voor duurzame asfaltmengsels en werkwijzen, versie 0.6.

GWW-opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben hoge ambities om duurzaam asfalt (CO2 arm/vrij en compleet circulair) toe te passen. Om duurzaam asfalt op verantwoorde wijze te kunnen inkopen en toepassen is het essentieel om op uniforme wijze aan te tonen welke milieueffecten (CO2 reductie en hergebruik van materialen) met de innovaties van marktpartijen behaald worden. Hiervoor is het nodig om de bestaande generieke rekenregels voor het bepalen van milieukostenindicator (MKI) voor de GWW voor asfaltproducten nader te specificeren in Product Category Rules (PCR). Het betreft de ontwikkeling van rekenregels voor de zowel standaard als innovatieve duurzame mengsels en werkwijzen.
De PCR-asfalt is nu als versie 0.6 in te zien en te becommentariëren. Het is opgesteld binnen het branche-brede asfaltimpulsproject Aantoonbaar duurzaam asfalt door een Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC) met vertegenwoordigers van aannemers, opdrachtgevers, LCA-bureaus en kennisinstellingen.

U kunt tot 31 mei 2020 meedoen aan de commentaarronde via de site CROW.nl.  Via deze site is het commentaarsjabloon te downloaden.

woensdag 6 mei 2020

Crow vraagt commentaar op rekenregels voor duurzame asfaltmengsels en werkwijzen