Brandveiligheid biobased isolatiematerialen in met hout gebouwde woningen

Kunnen biobased materialen worden toegepast in constructies die aan de brandveiligheidsvoorschriften moeten voldoen? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden als het product niet voorzien is van een CE-markering en relevante testresultaten ontbreken. Een bevestigend antwoord hierop is echter wel van belang om het gebruik van hernieuwbare materialen in de bouw te bevorderen.

maandag 16 januari 2023

Vanuit dat oogpunt heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan Nieman Raadgevende Ingenieurs gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om materialen als cellulose, grasvezel, hennep, houtvezel, katoen, schapenwol, stro en vlas te gebruiken in met hout gebouwde woningen. Het onderzoek van Nieman RI richt zich op de brandvoortplanting van de gevel en op brandwerendheid van scheidingsconstructies in zowel houtskeletbouw als in CLT-bouw.

De onderzoekers zijn uitgegaan van de volgende vragen:
1. In welke situaties kan biobased isolatiemateriaal zonder aanvullende maatregelen worden toegepast?
2. In welke situaties kan biobased isolatiemateriaal met brandwerende maatregelen (beplating) worden toegepast?
3. Van welke toepassingsgebieden kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat met biobased isolatie wordt voldaan aan bepaalde brandtechnische eisen en welke brandtesten zijn nodig om daarin meer inzicht te verschaffen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben de onderzoekers een vertaalslag gemaakt van de relevante kennis die in Nederland en in West-Europa bij onafhankelijke kennisinstituten en leveranciers van bouwproducten al aanwezig is. De conclusie is dat in veel situaties het al mogelijk is om biobased isolatiemateriaal toe te passen en te voldoen aan de brandvoorschriften.

De uitkomst van het onderzoek is vastgelegd in het rapport ‘Brandveiligheid Biobased Isolatiematerialen’. Het rapport geeft concrete richtlijnen voor de toepassing in specifieke situaties. Zowel de geventileerde als de ongeventileerde gevel worden besproken, evenals de scheidingsconstructies met een brandwerendheid van 20 minuten en met een brandwerendheid van 60 minuten. Daarnaast willen de onderzoekers met dit rapport een handvat bieden voor de onderbouwing van een gelijkwaardige oplossing in het vergunningsproces.