NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Nieuwe bepalingsmethode per 1 juli 2019

De nieuwe bepalingsmethode wordt per 1 juli 2019 effectief ingevoerd. 

Dat betekent dat de milieuprestatie moet worden bepaald met de aangepaste bepalingsmethode inclusief de geherstructureerde Nationale Milieudatabase (versie NMD 3.0). 

De transitie van de NMD 2.3. naar NMD 3.0 is heel ingrijpend voor de NMD zelf, maar ook voor de rekeninstrumenten die met de NMD moeten gaan rekenen. Voor de berichtgeving over de beschikbaarheid van de NMD 3.0 in de rekeninstrumenten verwijzen wij naar de nieuwsberichten van de instrument-eigenaren. Op onze website zullen wij aangeven wanneer deze instrumenten door ons zijn gevalideerd.

Dat betekent dat formeel na 1 juli, totdat de instrumenten door ons zijn gevalideerd, niet met de vigerende methode wordt gerekend. Echter de uitkomsten van de berekeningen met NMD 2.3 en NMD 3.0 zijn nagenoeg gelijk, zodat bij het Bevoegd Gezag een beroep kan worden gedaan op gelijkwaardigheid. Mocht dat tot problemen leiden, dan kan men contact opnemen met de NMD organisatie via info@milieudatabase.nl.