GWW database gevuld met circa 700 producten en werkwijze voor nieuwe data en data-actualisatie beschikbaar

De afgelopen 3 jaar heeft een team onder leiding van RWS en Stichting NMD, en in samenspraak met ProRail en Unie van Waterschappen, gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de GWW milieudata.

Thursday 29 September 2022
Dit project is destijds gestart met een consultatie van stakeholders, dit was de basis voor een prioritering van aan te pakken productgroepen. Na het doorlopen van verschillende projectfasen hebben we inmiddels een resultaat waar we trots op zijn, namelijk:
  • Een GWW database (grotendeels) gevuld met
    • consistente gedocumenteerde data
    • zowel gemiddeld, conservatief als duurzame varianten

Structureel consistente database

Voor een structureel consistente database heeft de NMD een vaste set aan uitgangspunten gedefinieerd en de werkwijze vastgelegd in een protocol. Dit zal leiden tot (verdere) verbetering van de datakwaliteit en meer zelfstandig leesbare en uniforme LCA-rapporten.

Bouke Bakker zegt hierover: “Eind 2021 hebben we de consistentie van de categorie 3 productkaarten GWW geanalyseerd, waarbij we zagen dat er tijdens het opstellen danwel invoeren van de productkaarten inconsistenties en fouten ontstonden. Oorzaak hiervoor was het ontbreken van een duidelijke standaard waaraan de productkaarten dienen te voldoen en vervolgens opgesteld te worden. We zien dat veel verschillende partijen categorie 3 productkaarten opstellen, terwijl partijen (deels) hun eigen proces en opzet volgen.“

De werkwijze is nu ontwikkeld voor de GWW. De protocollen en standaarden voor de B&U zijn in ontwikkeling, waarbij grote delen gelijk zullen zijn aan die van de GWW ter voorkoming van verschillen.

Protocollen, standaardrapportages en overzichten

Ook voor initiatiefnemers van het opstellen van categorie 3 productkaarten is middels een apart protocol duidelijkheid gecreëerd in wat er wordt verwacht van initiatiefnemers voor categorie 3 productkaarten en wat zij van Stichting NMD mogen verwachten over het gehele proces van opstellen tot beheren. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn tot stand gekomen in samenwerking met overheidsinstanties die ervaring hebben met het initiëren, opstellen en beheren van categorie 3 productkaarten.
Suzanne de Vos-Effting (Rijkswaterstaat): “Stichting NMD ontzorgt RWS met actuele en representatieve GWW data voor inkopen op MKI”. Ik kan andere GWW opdrachtgevers die nog data missen aanbevelen contact op te nemen met Stichting NMD – zij kunnen regelen dat de data toegevoegd worden aan de database en nemen je mee wat er van een opdrachtgever verwacht wordt, wat de doorlooptijd is en welke stappen de NMD neemt tot publicatie.”

Op de pagina Verplichte documentatie voor categorie 3 data  vind u een overzicht van de rapporten die momenteel beschikbaar zijn als onderlegger voor de categorie 3 milieudata GWW in de NMD en tevens de laatste versies van de Protocollen, standaardrapportages en overzichten.

Lees meer over Verplichte documentatie voor categorie 3 data

Contact op nemen met Stichting NMD kan door te mailen naar info@milieudatabase.nl of te bellen naar 070-30702929.