Dashboard Duurzaam GWW

Duurzaam GWW is bezig met de ontwikkeling van een KPI-dashboard dat inzicht geeft in de duurzaamheidsprestatie van een GWW-werk. Het ‘Klimaatdashboard Duurzaam GWW’ toont de resultaten van zes KPI’s (Key Performance Indicators):

  • Broeikasgassen
  • MKI
  • Circulariteit (input- en outputstromen)
  • NOx – brandstoffen materieel
  • Energieverbruik installaties
  • Biodiversiteit
Friday 18 November 2022
Het dashboard is bedoeld om overheden een snel overzicht en inzicht te geven in de duurzaamheidsprestatie van een GWW-werk bij aanleg, vernieuwing of onderhoud. 
Het dashboard komt voort uit de doorstart van de Green Deal Duurzaam GWW. Bij de doorstart hebben betrokken partijen de voorwaarde gesteld dat er een duidelijke en uniforme monitoring moest komen ter aanvulling op de andere instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW (de Omgevingswijzer, de  Ambitieweb, DuboCalc en de CO2-ladder). Het dashboard beoogt een hulpmiddel te worden om de prestaties van de verschillende overheden gemakkelijk te vergelijken en haalbare doelstellingen te formuleren. Ondernemers kunnen dan beter voorsorteren op de doelen die behaald moeten worden. 
Een koplopersgroep van gemeentelijke overheden, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat is momenteel bezig met de invoering van data voor de eerste versie van de Dashboard. De ervaringen van de tien koplopers levert input voor de verfijning en aanvulling van de invulformats. Voor het eind van 2022 wordt er een eerste, werkende versie van het Dashboard opgeleverd. Het is de bedoeling dat vanaf 1-1-2023 elke overheidsorganisatie met het dashboard kan gaan werken.