Correctie foutieve eenheden van productkaarten uit de NMD in DuboCalc

De foutieve eenheden die voorheen in DuboCalc werden getoond, zijn gecorrigeerd. Nu wordt niet meer de functionele eenheid die bij het betreffende hoofdstuk hoort, getoond, maar de eenheid waarin het product is gedeclareerd; de producteenheid.

Tuesday 26 October 2021

De producteenheid komt vaak overeen met de functionele eenheid van het betreffende hoofdstuk, maar niet bij alle productkaarten is dat het geval. Bij het aanmaken van een project in DuboCalc met een recente versiedatum zullen nu dus wel de juiste eenheden van de productkaarten in de NMD zichtbaar zijn.

Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar info@milieudatabase.nl of kan er via de feedback knop in DuboCalc een melding gemaakt worden.