Op woensdag 8 mei is DuboCalc 5.1 beschikbaar gekomen, gebruik makend van de NMD versie 2.2 met aanvullingen. Deze release is het resultaat van het traject ‘Harmonisatie DuboCalc – NMD’. Dit proces heeft helaas iets meer tijd heeft gekost dan voorzien, maar heeft ertoe geleid dat alle data die voorheen alleen in de DuboCalc bibliotheek beschikbaar was, beschikbaar komt in de NMD 3.0. In DuboCalc versie 5.1 zijn ook nieuwe producten uit de B&U database van de NMD beschikbaar gekomen, zoals zonnepanelen.

 

Een greep uit de veranderingen in DuboCalc 5.1:

• In DuboCalc is nu op itemniveau en projectniveau direct inzichtelijk hoeveel kg CO2-eq een product of project betreft;

• Gebruikers van andere organisaties met een licentie kunnen worden toegevoegd aan een project;

• Berekeningen kunnen worden geëxporteerd, lokaal opgeslagen en geïmporteerd;

• Nieuwe producten uit de NMD zijn toegevoegd aan de bibliotheek in DuboCalc.

 

Mochten jullie bij het werken met DuboCalc 5.1 nog verbetersuggesties hebben, dan kunnen deze gemeld worden d.m.v. de feedbackknop in DuboCalc zelf, of door een mail aan support@cenosco.com. 

Monday 27 May 2019

DuboCalc 5.1 beschikbaar met nieuwe data uit NMD