Ulbert Hofstra SGS Intron B.V.
Venusstraat 2 4105 JH, Culemborg
088 214 51 00

Material specialism(s)

Anorganische materialen Bitumen Composieten Glas Kalk en cement, bindmiddelen en mortels Klei Klei, gips, magnesium en kunststofbindmiddelen Kunststoffen en rubbers Metaal(legeringen) Organische materialen Steen

B&U specialism(s)

Afbouw Afwerkingen Engels ruwbouw Funderingen Losse inventaris Vaste voorzieningen

GWW specialism(s)

Betonconstructies Betonverhardingen Bijzondere verhardingen Bitumineuze verhardingen Conserveringswerken Drainage Elementenverhardingen Funderingsconstructies Funderingslagen Geluidbeperkende constructies Grondwerken Kleine kunstwerken Kust- en oeverwerken Remming- aanleg- en geleidewerken Riolering Sleuf- en sleufloze technieken Sloopwerk Spoor- en tramwerken Sport- speel- en recreatievoorzieningen Staalconstructies Verkeersregelinstallaties Verlichting Verontreinigde grond en verontreinigd water Waterputten Wegbebakening