Om de ontwikkeling van categorie 1 productkaarten in de Nationale Milieudatabase te stimuleren, belichten we elke maand een product in deze categorie. In the spotlight deze maand staat de VBI Kanaalplaatvloer PV A200 

Uitgelicht, categorie-1 productkaart: VBI Kanaalplaatvloer PV A200

Omschrijving

1 m2 vrijdragende kanaalplaatvloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland.

Eigenaar productkaart:  VBI Ontwikkeling BV
Productonderdelen: VBI Kanaalplaatvloer PV A200
Functionele eenheid (FE): vierkante meter
Levensduur: 100 jaar
MKI per FE: 3.238
Schaalbaar:  ja

In de Nationale Milieudatabase zijn drie categorieën productkaarten te onderscheiden:

  • Categorie 1: merkgebonden data van fabrikanten en toeleveranciers
  • Categorie 2: merkongebonden data (merkloos) van groepen van fabrikanten en/of toeleveranciers en branches
  • Categorie 3: merkongebonden data (merkloos) van Stichting Nationale Milieudatabase

Elke maand zetten we een product dat in met een categorie-1 prodctkaart in de Nationale Milieudatabase staat in de spotlight. Deze productkaart is te bekijken met de Viewer van de NMD.

Wat doet VBI?

VBI produceert prefab vloersystemen met de geïsoleerde en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer als basis. Ook de PS-Isolatievloeren, Combinatievloeren, de PS-Renovatievloeren, Leiding- en Appartementenvloeren en Klimaatvloeren behoren tot het aanbod.

Wat was de aanleiding of de reden om uw product in de NMD op te nemen als categorie-1 productkaart?

De keuze van de vloer bepaalt voor een aanzienlijk deel de milieulast van een gebouw. Omdat VBI wil bouwen aan duurzame, flexibele en comfortabele woon- en werkomgevingen, is het vanzelfsprekend om onze producten met lage milieu-impact op te nemen in de Nationale Milieudatabase. Duurzaamheid kent meerdere aspecten, met name de milieu-impact en circulariteit spelen bij VBI een belangrijke rol. Bij circulariteit gelden meerdere gradaties: van recycling van materialen, via hergebruik van onderdelen van de bouwconstructie, tot aan hergebruik van het gebouw als geheel. Het samenspel tussen verschillende duurzaamheidsniveaus heeft VBI tastbaar gemaakt met de introductie van VBI GreenScore. De VBI GreenScore-systematiek kent daarom drie verschillende ontwerpniveaus. Design for Flexibility, Design for Reassembly en Design for Recycling. Deze duurzaamheidsstappen hebben een groot hefboomeffect in het voorkomen van afval, verminderen van primaire grondstoffen en het verlagen van CO2-emissie.

In welk onderscheidend project is het product toegepast?

Op het terrein waar in 2022 de Floriade plaatsvindt, wordt gewerkt aan de energie neutrale nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere. De nieuwe hogeschool komt aan één van de hoofdwegen naar het Floriadeterrein en vormt daarmee een belangrijk ‘beeldmerk’ tijdens en na de Floriade. Het transparante gebouw telt vijf bouwlagen en biedt plaats aan 900 studenten en 80 medewerkers. Tijdens de Floriade wordt een deel van de school benut voor de ontvangst van bezoekers. Het flexibele gebouw transformeert zich gemakkelijk van expo naar werk- en leeromgeving. De gevel krijgt een smart-skin. In dit project is ruim 3900 m2 VBI Kanaalplaatvloer toegepast in verschillende diktes en zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd.

 

Aeres Hogeschool (Food, Nature & Urban Green) te Almere (render van BDG Architecten)

Zijn er nog plannen om de milieubelasting van het product (verder) te verlagen? Zo ja, met betrekking tot welke milieueffecten?

Onder anderen door toepassing van nieuwe bindmiddelen zal VBI in staat zijn om de milieuschaduwprijs nog verder te verlagen. VBI biedt de mogelijkheid de kanaalplaatvloer voor materiaalrecycling terug te nemen en als granulaat toe te passen in nieuwe vloeren. Volumepercentages van 20, 30 of 50% van het grove toeslagmateriaal zijn vervangbaar door betongranulaat (conform NEN 8005 /CUR aanbeveling 112). Een boeiende ontwikkeling is om gebouwen zodanig te ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw remontabel zijn. Zodoende bestaat de mogelijkheid om elementen als compleet bouwdeel te hergebruiken in een nieuw te ontwikkelen gebouw.

Meer informatie over VBI