X

Deel dit artikel!

Webinar: Meer biobased producten in de NMD

Webinar voor biobased

Op woendsdag 22 juni geven we van 13.00 – 15.00 een webinar waarin we informatie geven over de vergoeding voor de uitbreiding van productkaarten van biobased producten in de Nationale Milieudatabase.

Tijdens deze webinar vertellen we u over de vergoedingsregeling voor de uitbreiding van productkaarten van biobased producten en de witte vlekken in onze database, maar ook over de wet- en regelgeving, het MPG stelsel en de milieuaspecten van bouwproducten (LCA’s). We hebben hiervoor een groep experts geformeerd met brede kennis en ervaring op het gebied van biobased materialen en duurzaamheid.

Met de milieudata uit de NMD wordt de Milieuprestatie-eis voor gebouwen (MPG) berekend . Op dit moment zijn de productkaarten met hernieuwbare en biobased bouwproducten nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD. Om hernieuwbare en biobased bouwproducten in een MPG score tot uitdrukking te laten komen moeten er meer productkaarten van hernieuwbare en biobased bouwproducten de NMD komen. Omdat de milieuprestatie-eis in de nabije toekomst aangescherpt wordt, is het belang meer kaarten van hernieuwbare en biobased bouwproducten in de NMD steeds groter.

Het programma bestaat (onder voorbehoud) uit de volgende onderwerpen:

Dagvoorzitter: Gerhard Hospers

  • Opening
  • NMD| Fundament voor duurzame bouw en beleid – Jan-Willem Groot (NMD)
  • Biobased bouwmaterialen – Thomas Pijnenborgh (Groene Bouwmaterialen)
  • LCA Biobased producten – Sissy Verspeek (Agrodome)
  • Fabrikant aan het woord – Rogier van Mensvoort (Isovlas)
  • Project Witte Vlekken – John Drissen (NMD)
  • Afsluiting
  • Natuurlijk is er volop ruimte voor het beantwoorden van vragen via de chat tijdens deze webinar.

Datum: woensdag 22 juni
Tijd: 13.00 – 15.00
Plaats: online webinar