Uitstel Besluit bouwwerken leefomgeving heeft geen invloed op aanscherping MPG

X

Deel dit artikel!

De ingangsdatum van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving is verschoven naar 1 januari 2022, maar dat betekent niet dat de aanscherping van de MPG ook naar 2022 wordt verschoven. Naar aanleiding van vragen van leden van de Tweede Kamer verklaarde minister Ollongren dat zij de aanscherping van de eis aan de milieuprestatie voor woningen en woongebouwen nog in 2021 in werking wil laten treden. Het voornemen om de MPG-eis naar 0,8 te brengen, valt dan nog onder het regiem van het Bouwbesluit. Het is nog niet bekend of de aanscherping op 1 januari 2021 zal plaatsvinden of op een later tijdstip in het jaar.

In de verdere beantwoording van vragen herhaalde de minister Ollongren dat zij van plan is de Bepalingsmethode Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken uit te breiden met de milieuprestaties van circulaire maatregelen. De minister meent dat in de huidige versie van de Bepalingsmethode circulariteit nog onvoldoende wordt gewaardeerd. De wijzigingen zullen stapsgewijs en langs de weg van zorgvuldigheid worden ingevoerd.