Uitstel Besluit bouwwerken leefomgeving heeft geen invloed op aanscherping MPG

dinsdag 7 juli 2020

De ingangsdatum van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving is verschoven naar 1 januari 2022, maar dat betekent niet dat de aanscherping van de MPG ook naar 2022 wordt verschoven. Naar aanleiding van vragen van leden van de Tweede Kamer verklaarde minister Ollongren dat zij de aanscherping van de eis aan de milieuprestatie voor woningen en woongebouwen nog in 2021 in werking wil laten treden. Het voornemen om de MPG-eis naar 0,8 te brengen, valt dan nog onder het regiem van het Bouwbesluit. De aanscherping zal plaatsvinden in de loop van 2021. 

In de verdere beantwoording van vragen herhaalde de minister Ollongren dat zij van plan is de Bepalingsmethode Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken uit te breiden met de milieuprestaties van circulaire maatregelen. De minister meent dat in de huidige versie van de Bepalingsmethode circulariteit nog onvoldoende wordt gewaardeerd. De wijzigingen zullen stapsgewijs en langs de weg van zorgvuldigheid worden ingevoerd.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden