NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Sprekers op het NMD symposium Op weg naar 2023

Medio 2023 zal de tweede etappe van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie van start gaan. Bouwbreed zijn een groot aantal partijen en organisaties momenteel bezig met het opstellen van circulaire concepten en oefenen zij in praktijksituaties. Wij zijn benieuwd hoe de voorbereidingen verlopen. Met het symposium ‘Op weg naar 2023’ willen wij een aantal van deze partijen aan het woord laten. We vragen hen naar hun ervaringen en prestaties tot nu toe. En natuurlijk ook naar hun doelstellingen voor en verwachtingen van de volgende etappe.

Harry Nieman, Nationale MIlieudatabaseHarry Nieman is directeur van de Stichting Nationale Milieudatabase. Hij heeft in korte tijd ervoor gezorgd dat de NMD is uitgegroeid tot een professionele partner in het transitieproces naar een circulaire bouw. Hij is er trots op dat hij een bijdrage aan dit belangrijke werk mag leveren. Ook is hij trots op zijn teamleden die met veel enthousiasme bij de NMD aan de slag zijn gegaan. Harry heeft de ambitie om de wereld goed mogelijk achter te laten voor zijn kinderen, kleinkinderen en alle toekomstige generaties.

Tom de Boer, Nationale MilieudatabaseTom de Boer is senior datamanager bij de NMD. Gebruikers van de NMD kunnen bij hem terecht met vragen over onder andere de Bepalingsmethode, het Toetsingsprotocol en de milieudata in de NMD. Samen met zijn collega’s bewaakt hij de procedures voor invoer, controle en het gebruik van de milieudata. Tom is een natuurliefhebber die in zijn vrije tijd zich inzet als vrijwilliger bij de Vogelbescherming. Hij hoopt dat verduurzaming van de bouw ook zal leiden tot het behoud van biodiversiteit.

Amelie Veenstra, Holland SolarZonnepanelen spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Maar in het algemeen hebben installaties en met name ook zonnepanelen een ongunstig effect op de milieukwaliteit van het bouwproduct. Reden temeer om aan Amelie Veenstra te vragen of zij verbetermogelijkheden ziet voor het zonnepaneel, qua milieukwaliteit, qua materiaalgebruik en qua waardebehoud. We stellen de vraag aan Amelie Veenstra. Zij is directeur Beleid bij Holland Solar, de branchevereniging en belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector.

Arjan de Haan, Buro de HaanDe transitie naar circulair bouwen vereist een vergaande mate van innovatie van het bouwproduct en het bouwproces. Inmiddels is er een gestage stroom van innovaties op gang gekomen. Opvallend is dat een groot deel van de innovaties leiden tot een verschuiving van het maakproces van de bouwplaats naar de fabriek. Arjan de Haan van het gelijknamige Buro de Haan heeft zich bezig gehouden met de ontwikkeling van ‘plug-en-play’ gevelpanelen die geschikt zijn voor modulaire woningbouw. De panelen zijn op de markt gebracht onder de naam Rc Panels en dragen bij aan zowel een goede milieuprestatie als aan een goede energieprestatie.

Paul Prinssen, EcoreviewOpdrachtgevers spelen een cruciale rol in de totstandkoming van de Circulaire Bouweconomie (CBE). Duurzaam aanbesteden biedt hen de mogelijkheid om niet alleen een duurzaam bouwproduct te verkrijgen, maar ook om de verduurzaming van het productieproces te bevorderen. Als grote opdrachtgever wil de overheid hierin het voortouw nemen. De kennis en ervaring die de overheid inmiddels heeft opgebouwd met duurzaam aanbesteden, wordt verzameld en naar buiten gebracht door PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van de overheid. Paul Prinssen is mede-auteur van de door PIANOo uitgegeven publicatie ‘Inkopen met de Milieukostenindicator’. Hij beschrijft de werking van een doordacht aanbestedingsbeleid dat zowel de ontwikkeling van duurzame producten als van processen aanjaagt. Ook geeft hij een preview van een gelijksoortige publicatie die op de MPG is toegesneden.

Aan tafel: waar staan jullie in 2023?

Interactieve paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter met sprekers van toonaangevende organisaties
– drs.ing. Jan Fokkema, Neprom
– Niels Ruijter MSc, NVTB
– drs. Meindert Smallenbroek, Unie van Waterschappen

We spreken met vertegenwoordigers van organisaties die een belangrijke rol in het transitieproces spelen en zullen spelen. Jan Fokkema als vertegenwoordiger van de projectontwikkelaars. Niels Ruijter als representant van de toeleveranciers van bouwmaterialen en Meindert Smallenbroek namens de Unie van Waterschappen. De Waterschappen zijn in hun hoedanigheid als decentrale overheid en opdrachtgever uitgenodigd om aan de paneldiscussie deel te nemen.

Sybren Bosch – Copper8 – Dagvoorzitter

Niels Ruijter MSc, NVTB

drs. Meindert Smallenbroek, Unie van Waterschappen

drs.ing. Jan Fokkema, Neprom

 

 

 

 

 

Het online symposium wordt op 29 oktober gehouden van 14.00 tot 17.00.