Ons team

Het team van de Nationale Milieudatabase stelt zich aan u voor:

Jan-Willem Groot - Directeur NMD

Jan-Willem Groot – directeur

Werken aan de circulaire economie. Een mooiere opdracht is er eigenlijk niet. Daar een bijdrage aan leveren is een heel mooi doel.

De bouw en infra verbruiken veel grondstoffen en veroorzaken CO-2 emissie. Als wij het verbruik van grondstoffen verminderen en de gebruikte grondstoffen hergebruiken dan veranderen we de lineaire economie in een circulaire economie. Dat is zeer belangrijk voor het klimaat, het tegengaan van de opwarming van de aarde en de
bevordering van de biodiversiteit.

De transitie is gestart en in 2023 moet het basiskamp gereed zijn. In 2030 moet vervolgens het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd zijn. En uiterlijk in 2050 moet de bouw en infra circulair zijn. Om deze transitie te bereiken moeten we goed en eenduidig kunnen meten.

De Stichting Nationale Milieudatabase beheert de rekenmethode en de daarbij behorende database. Daarmee is onze organisatie een professionele partner in het transitieproces naar een circulaire bouw. Het enthousiasme van ons gemêleerde team is groot en daarmee hopen wij ook anderen te inspireren om actief mee te werken aan dit transitieproces.
Duurzaamheid is een rode draad in mijn loopbaan en mijn ambitie is om gezamenlijk met collega’s en partners een bijdrage te leveren aan de doelstelling van circulariteit. Graag roep ik alle betrokken partijen op om hier aan mee te werken om dit belangrijke doel te bereiken.

>Bekijk ook mijn LinkedIn

Danielle Bakx – projectleider

Een leefbare wereld voor mens en natuur die we door kunnen geven aan de volgende generaties. Het is helaas geen gegeven en klinkt steeds verder door in ons dagelijkse leven.
De hoogste tijd dus voor een slimmere en duurzamere manier: een klimaat-neutrale circulaire economie. En dat in een mooie sector als de bouw! Daar zet ik me graag voor in.
Mijn achtergrond in communicatie en vorige werkervaringen bij een overheidsorganisatie en aan de commerciële kant van de bouw, kan ik goed inzetten bij mijn rol als projectleider bij de NMD.
De dagelijkse uitdaging die ik zie is om soms vrij lastige duurzaamheidsvraagstukken snel te doorzien en de meest effectieve manier te vinden om deze aan te pakken. Daarbij helpt het om het hogere doel scherp voor ogen te houden.
En ik beschouw het als een belangrijke rol om ook een verbinder te zijn tussen spelers op beleids- en praktijkniveau.
In de vrije uren besteed ik graag tijd aan het maken van eigen muziek en slijt ik veel podcasts, film, series en documentaires.

> Bekijk ook mijn LinkedIn

Kevin Oranje – projectleider/accountmanager GWW

Ik heb een achtergrond en ruime (projectmanagement)- ervaring in duurzaamheidsvraagstukken binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Door het combineren van mijn LCA expertise (LCA inventarisatie, uitvoeren en opstellen) opgedaan in het werkveld en helikopterview over het gehele stelsel leg ik de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Door mijn gedrevenheid op duurzaamheid en circulariteit wil ik dit niet alleen op papier, maar juist in de praktijk bereiken. Vanuit mijn rol als projectleider/accountmanager GWW binnen stichting NMD kan ik de theorie en praktijk op elkaar laten aansluiten en daarnaast een aanspreekpunt zijn voor de GWW-markt. In mijn vrije tijd sport ik veel, ga ik graag uit eten en breng ik graag een bezoek aan mijn favoriete voetbalclub.

Heleen Scholte- communicatiemedewerkerHeleen Scholte- communicatiemedewerker

Al zolang ik mij kan herinneren ben ik gek op alles wat groeit en bloeit.  Als medewerker communicatie bij de NMD zorg ik ervoor dat we de complexe materie van de NMD goed overbrengen aan een brede doelgroep. Meer bekendheid voor de NMD zorgt er voor dat het stelsel beter werkt. Hoe meer productkaarten we in de database hebben, hoe nauwkeuriger de berekeningen gemaakt kunnen worden. Ik ben er erg blij mee dat ik nu ook met mijn werk mijn steentje bij kan dragen aan een meer duurzame omgeving. Naast wandelen met de hond en het gezin, kook en bak ik graag (Italiaans), lees ik veel en kijk ik graag films en series. 
> Bekijk ook mijn LinkedIn

John Drissen – accountmanagerJohn Drissen – projectleider/ accountmanager

De wijze hoe we nu nog steeds bouwen heeft een enorme impact op het klimaat. Bronnen van fossiele en minerale materialen raken op, met als gevolg een schaarste aan bouwmaterialen en een negatieve impact op natuur, mens en milieu. Ik stel me een wereld voor waarin alles herstelbaar, herbruikbaar en regeneratief is ontworpen. Ik ben John Drissen, architect en bouwkundig ingenieur met 20 jaar ervaring in ontwerpen en projectleiding van B&U en vliegveldfaciliteiten. Een professional met hart voor duurzaamheid en passie voor architectuur en bouw. Sinds mei 2021 werk ik als accountmanager bij de NMD waar ik belangrijke projecten leid op het gebied van BIM, DigiGo, Biobased materialen en het integreren van milieuprestatie in de ontwerpfase. Ik wil bij Stichting Nationale Milieudatabase  graag een bijdrage leveren aan concrete resultaten en afspraken voor circulair bouwen in Nederland.

Monique Vos – officemanagerMonique Vos – officemanager

Als office manager ben ik het eerste aanspreekpunt van onze organisatie. Ik ben verantwoordelijk voor de personeelszaken, salarisadministratie en facilitaire zaken. Tevens verricht ik diverse administratieve ondersteunende werkzaamheden voor de boekhouding en de directie.
In mijn vrije tijd doe ik aan yoga, fitness en tennis en verder lees ik graag.

Wei wei – datamanager

A lot can be said about the environmental impact and circular economy in the construction sector in the Netherlands. The policy makers, manufacturers, architectures, innovators, and many other parties are trying to tackle it, all from different angles. However, progress is only possible if we can objectively and unambiguously measure the environmental impact of products and projects. Therefore, data management is critical to our mission.

Having years of experience in data management and data analysis, I contribute to the St.NMD by ensuring our data is of the highest quality. I work closely with internal and external experts to improve the database both in quality and quantity.

I spend a lot of my free time on books. I love animals and a talk in nature is a daily must for me.

> LinkedIn

Jara Schulz - DatamanagerJara Schulz – datamanager

Er zijn nog vele stappen te maken naar een duurzame samenleving en het is daarbij heel belangrijk dat greenwashing wordt tegengegaan. Het is goed om te zien dat steeds meer fabrikanten en branches milieudata van hun producten toevoegen aan de NMD en zo betrouwbare resultaten beschikbaar stellen. Daarnaast gebruiken de fabrikanten zelf de milieudata om te innoveren om zo de milieubelasting van hun product te verlagen, wat super belangrijk is. Binnen mijn rol in de NMD kan ik mijn precisie, nieuwsgierigheid en analytische skills goed kwijt. Ik heb een achtergrond in Industrieel Ontwerpen en Industriële Ecologie (science of sustainability) en hou ervan om (duurzaamheids) vraagstukken te analyseren en oplossingen hiervoor te bedenken. Naast creatief bezig zijn, ben ik in mijn vrije tijd vaak buiten te vinden om te bootcampen, slacklinen, jongleren of te fotograferen, en daarnaast vind ik het leuk om te klimmen.

Bouke Bakker – adviseur

Al van jongs af aan houd ik mij bezig met de duurzaamheid van onze wereld. Met een achtergrond in milieuwetenschappen en ruime ervaring in het uitvoeren en managen van duurzaamheidsprojecten ben ik trost te mogen werken aan een betere wereld. Mijn overtuiging is dat (technologische) ontwikkelingen nodig zijn om de doelstellingen te kunnen behalen. Om de juiste richting van ontwikkelen te bepalen is data van groot belang. Met behulp van de levenscyclusanalyse (LCA) is het mogelijk om de benodigde informatie over milieu impact te kwantificeren en afgewogen keuzes te maken. Doordat de LCA ook wordt toegepast om te stimuleren of zelfs verplichten te verduurzamen vormt het een belangrijk middel om duurzaamheid in de praktijk te realiseren. Vanuit mijn rol bij Stichting NMD draag ik bij aan het aan het optimaliseren van het stelsel, specifiek in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) sector, met als doel om gezamenlijk de duurzaamheidsdoelstellingen zo efficiënt mogelijk kunnen realiseren. Mijn vrije tijd breng ik graag door met familie en vrienden onder het genot van muziek, spel en sport.

> Bekijk ook mijn LinkedIn

Nina van de Wetering – communicatiemedewerker

Het maken van beeld en tekst loopt als een rode draad door mijn werkverleden heen, met als doel een effectieve en verbindende communicatie. Communiceren met de doelgroep, de boodschap zo helder en eenduidig mogelijk te verbeelden en te verwoorden is wat ik het liefste doe. Of dat nou voor een publiekstijdschrift, een bank of een makelaarsvereniging is, ik vind het allemaal even leuk. Wat ik hierin nog miste is om meer mijn steentje bij te dragen aan het betere leefomgeving en een gezonder milieu. Met meer oog voor circulariteit. Zoals hier bij de Nationale Milieudatabase.

Pieter Lieffering - accountmanagerPieter Lieffering – accountmanager

Je hoeft geen milieuactivist te zijn om te zien dat er grenzen zijn aan de explosieve groei van de vraag naar grondstoffen, die we de afgelopen eeuw hebben gezien.  Een verder toenemende grondstoffenvraag vergroot de milieu-, klimaat- en andere duurzaamheidsproblemen waarmee we nu al te maken hebben. Met de NMD geven we inzicht in de milieueffecten van de bouwproducten die in infrastructurele bouwwerken, woningen en kantoren worden gebruikt. Daarmee zijn we een belangrijke schakel tussen beleid en praktijk. Voor mijzelf zie ik het als belangrijkste opgave dat, op basis van breed gedragen onderzoek, de NMD meer en meer gevuld wordt met producten met een lage milieubelasting, zodat de rekentools betrouwbare MKI’s en MPG’s kunnen berekenen. De belangen zijn individueel en maatschappelijk groot.

Om daar afstand van te nemen spring ik regelmatig op de racefiets, wandel ik dagelijks met mijn hond en eet en drink ik graag met familie en vrienden (bij voorkeur Italiaans).
> Bekijk ook mijn LinkedIn

Piet van Luijk- accountmanagerPiet van Luijk- accountmanager

Sinds de bijlage ‘Duurzaam Bouw’ bij het Nationaal Milieubeleidsplan Plus ben ik werkzaam op het gebied van beleidsontwikkeling t.a.v. kwaliteitsborging gebouwen en GWW-werken op de thema’s gezondheid en milieu. Ik sta daarbij een stelsel voor van functionele omschrijvingen met prestatie-eisen omgeven met praktijkrichtlijnen en handreikingen hoe aan een gestelde prestatie kan worden voldaan. Momenteel adviseer ik de Stichting Nationale Milieudatabase hoe zo’n stelsel  voor milieu/circulariteit kan worden vormgegeven en worden ontwikkeld.

Met de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken is daarin een grote stap gezet en kunnen de milieueffecten gebouwen en GWW-werken op een eenduidige, controleerbare en gedragen wijze worden berekend.  Het milieu kan dan worden gediend door in programma’s van eisen, uitvragen bij aanbestedingen e.d. een zekere milieuprestatie op te nemen, waarna met alle ontwerpvrijheden kan worden geoptimaliseerd in een keuze voor bouwproducten en gebouwinstallaties.

Mijn motto is daarbij ‘Bij circulair bouwen gaat het sturen op milieueffecten boven het in rondjes blijven draaien met materialen’
Maar mocht dat draaien ergens wrijving gaan opleveren, dan ben ik graag ook daar een oliemannetje