Ons team

n.b. bij het maken van de groepsfoto zijn de coronaregels in acht genomen. 

 

Het team van de Nationale Milieudatabase stelt zich aan u voor:

Jan-Willem Groot – directeur

Werken aan de circulaire economie. Een mooiere opdracht is er eigenlijk niet. Daar een bijdrage aan leveren is een heel mooi doel.

De bouw en infra verbruiken veel grondstoffen en veroorzaken CO-2 emissie. Als wij het verbruik van grondstoffen verminderen en de gebruikte grondstoffen hergebruiken dan veranderen we de lineaire economie in een circulaire economie. Dat is zeer belangrijk voor het klimaat, het tegengaan van de opwarming van de aarde en de
bevordering van de biodiversiteit.

De transitie is gestart en in 2023 moet het basiskamp gereed zijn. In 2030 moet vervolgens het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd zijn. En uiterlijk in 2050 moet de bouw en infra circulair zijn. Om deze transitie te bereiken moeten we goed en eenduidig kunnen meten.

De Stichting Nationale Milieudatabase beheert de rekenmethode en de daarbij behorende database. Daarmee is onze organisatie een professionele partner in het transitieproces naar een circulaire bouw. Het enthousiasme van ons gemêleerde team is groot en daarmee hopen wij ook anderen te inspireren om actief mee te werken aan dit transitieproces.
Duurzaamheid is een rode draad in mijn loopbaan en mijn ambitie is om gezamenlijk met collega’s en partners een bijdrage te leveren aan de doelstelling van circulariteit. Graag roep ik alle betrokken partijen op om hier aan mee te werken om dit belangrijke doel te bereiken.

>Bekijk ook mijn LinkedIn

Heleen ScholteHeleen Scholte- communicatiemedewerker

Als medewerker communicatie hou ik mij o.a. bezig met de site, de nieuwsbrief, social kanalen en het jaarlijkse congres. Ik vind het heerlijk om met content en communicatie bezig te zijn. Ik heb er enorm veel zin in om wat er nu staat nog verder uit te bouwen! Al zolang ik mij kan herinneren ben ik gek op alles wat groeit en bloeit. Ik vind het heerlijk om door de natuur te struinen met mijn man en kinderen en hond. Ik ben er erg blij mee dat ik nu ook met mijn werk mijn steentje bij kan dragen aan een meer duurzame omgeving. Naast wandelen met de hond en het gezin, kook en bak ik graag Italiaans. 
> Bekijk ook mijn LinkedIn

Piet van Luijk- accountmanager

Sinds de bijlage ‘Duurzaam Bouw’ bij het Nationaal Milieubeleidsplan Plus ben ik werkzaam op het gebied van beleidsontwikkeling t.a.v. kwaliteitsborging gebouwen en GWW-werken op de thema’s gezondheid en milieu. Ik sta daarbij een stelsel voor van functionele omschrijvingen met prestatie-eisen omgeven met praktijkrichtlijnen en handreikingen hoe aan een gestelde prestatie kan worden voldaan. Momenteel adviseer ik de Stichting Nationale Milieudatabase hoe zo’n stelsel  voor milieu/circulariteit kan worden vormgegeven en worden ontwikkeld.

Met de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken is daarin een grote stap gezet en kunnen de milieueffecten gebouwen en GWW-werken op een eenduidige, controleerbare en gedragen wijze worden berekend.  Het milieu kan dan worden gediend door in programma’s van eisen, uitvragen bij aanbestedingen e.d. een zekere milieuprestatie op te nemen, waarna met alle ontwerpvrijheden kan worden geoptimaliseerd in een keuze voor bouwproducten en gebouwinstallaties.

Mijn motto is daarbij ‘Bij circulair bouwen gaat het sturen op milieueffecten boven het in rondjes blijven draaien met materialen’ 
Maar mocht dat draaien ergens wrijving gaan opleveren, dan ben ik graag ook daar een oliemannetje

Monique VosMonique Vos – office manager

Als office manager ben ik het eerste aanspreekpunt van onze organisatie. Ik ben verantwoordelijk voor de personeelszaken, salarisadministratie en facilitaire zaken. Tevens verricht ik diverse administratieve ondersteunende werkzaamheden voor de boekhouding en de directie.
In mijn vrije tijd doe ik aan yoga, fitness en tennis en verder lees ik graag.

Jara Schulz – datamanager

Er zijn nog vele stappen te maken naar een duurzame samenleving en het is daarbij heel belangrijk dat greenwashing wordt tegengegaan. Het is goed om te zien dat steeds meer fabrikanten en branches milieudata van hun producten toevoegen aan de NMD en zo betrouwbare resultaten beschikbaar stellen. Daarnaast gebruiken de fabrikanten zelf de milieudata om te innoveren om zo de milieubelasting van hun product te verlagen, wat super belangrijk is. Binnen mijn rol in de NMD kan ik mijn precisie, nieuwsgierigheid en analytische skills goed kwijt. Ik heb een achtergrond in Industrieel Ontwerpen en Industriële Ecologie (science of sustainability) en hou ervan om (duurzaamheids) vraagstukken te analyseren en oplossingen hiervoor te bedenken. Naast creatief bezig zijn, ben ik in mijn vrije tijd vaak buiten te vinden om te bootcampen, slacklinen, jongleren of te fotograferen, en daarnaast vind ik het leuk om te klimmen. 

Pieter Lieffering – accountmanager

Je hoeft geen milieuactivist te zijn om te zien dat er grenzen zijn aan de explosieve groei van de vraag naar grondstoffen, die we de afgelopen eeuw hebben gezien.  Een verder toenemende grondstoffenvraag vergroot de milieu-, klimaat- en andere duurzaamheidsproblemen waarmee we nu al te maken hebben. Met de NMD geven we inzicht in de milieueffecten van de bouwproducten die in infrastructurele bouwwerken, woningen en kantoren worden gebruikt. Daarmee zijn we een belangrijke schakel tussen beleid en praktijk. Voor mijzelf zie ik het als belangrijkste opgave dat, op basis van breed gedragen onderzoek, de NMD meer en meer gevuld wordt met producten met een lage milieubelasting, zodat de rekentools betrouwbare MKI’s en MPG’s kunnen berekenen. De belangen zijn individueel en maatschappelijk groot.

Om daar afstand van te nemen spring ik regelmatig op de racefiets, wandel ik dagelijks met mijn hond en eet en drink ik graag met familie en vrienden (bij voorkeur Italiaans).
> Bekijk ook mijn LinkedIn

John Drissen – accountmanager

De wijze hoe we nu nog steeds bouwen heeft een enorme impact op het klimaat. Bronnen van fossiele en minerale materialen raken op, met als gevolg een schaarste aan bouwmaterialen en een negatieve impact op natuur, mens en milieu. Ik stel me een wereld voor waarin alles herstelbaar, herbruikbaar en regeneratief is ontworpen. Ik ben John Drissen, architect en bouwkundig ingenieur met 20 jaar ervaring in ontwerpen en projectleiding van B&U en vliegveldfaciliteiten. Een professional met hart voor duurzaamheid en passie voor architectuur en bouw. Sinds mei 2021 werk ik als accountmanager bij de NMD waar ik belangrijke projecten leid op het gebied van BIM, DigiGo, Biobased materialen en het integreren van milieuprestatie in de ontwerpfase. Ik wil bij Stichting Nationale Milieudatabase  graag een bijdrage leveren aan concrete resultaten en afspraken voor circulair bouwen in Nederland.

Harry NiemanHarry Nieman – adviseur

De wereld vraagt om verandering. Grondstoffen raken op, het klimaat verandert, biodiversiteit verdwijnt. Daarom moeten we in beweging komen om onze lineaire economie om te bouwen tot een circulaire economie. De bouw als grootverbruiker van grondstoffen en veroorzaker van veel CO2-emissie moet daarin natuurlijk mee.

De transitie is gestart en in 2023 willen wij het basiskamp in gereedheid hebben, in 2030 willen wij het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd hebben, in 2050 moet de bouw circulair zijn. Om deze verandering te kunnen monitoren moeten we kunnen meten. De Stichting Nationale Milieudatabase beheert de meetmethode en de daarbij behorende database. In korte tijd is onze organisatie uitgegroeid tot een professionele partner in het transitieproces naar een circulaire bouw. Het enthousiasme van ons gemêleerde team spat er vanaf en daarmee hopen wij ook anderen te inspireren om actief mee te werken aan dit transitieproces. Mijn persoonlijke ambitie is dat ik mee wil werken om deze wereld zo mooi mogelijk achter kan laten voor mijn kinderen en kleinkinderen (of breder geformuleerd: de toekomstige generaties) en daarom ben ik er trots op dat ik mijn steentje bij kan dragen aan dit belangrijke werk.
> Bekijk ook mijn LinkedIn