Jan-Willem Groot - Directeur

 

Werken aan de circulaire economie. Een mooiere opdracht is er eigenlijk niet. Daar een bijdrage aan leveren is een heel mooi doel.

De bouw en infra verbruiken veel grondstoffen en veroorzaken CO-2 emissie. Als wij het verbruik van grondstoffen verminderen en de gebruikte grondstoffen hergebruiken dan veranderen we de lineaire economie in een circulaire economie. Dat is zeer belangrijk voor het klimaat, het tegengaan van de opwarming van de aarde en de
bevordering van de biodiversiteit.

De transitie is gestart en in 2023 moet het basiskamp gereed zijn. In 2030 moet vervolgens het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd zijn. En uiterlijk in 2050 moet de bouw en infra circulair zijn. Om deze transitie te bereiken moeten we goed en eenduidig kunnen meten.

De Stichting Nationale Milieudatabase beheert de rekenmethode en de daarbij behorende database. Daarmee is onze organisatie een professionele partner in het transitieproces naar een circulaire bouw. Het enthousiasme van ons gemêleerde team is groot en daarmee hopen wij ook anderen te inspireren om actief mee te werken aan dit transitieproces.
Duurzaamheid is een rode draad in mijn loopbaan en mijn ambitie is om gezamenlijk met collega’s en partners een bijdrage te leveren aan de doelstelling van circulariteit. Graag roep ik alle betrokken partijen op om hier aan mee te werken om dit belangrijke doel te bereiken.

Bekijk hier mijn LinkedIn

 

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden