X

Deel dit artikel!

Opheffing Milieuprestatiebewijs

Met de ingang van de Bepalingsmethode 3.0 is het belang van het milieuprestatiebewijs vervallen. De resultaten van de MPG-berekening, gemaakt met een door NMD erkend rekeninstrument, zijn bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voldoende. Hierom wordt het milieuprestatiebewijs per 1 juli 2020 opgeheven. Met vragen over dit besluit kunt u terecht bij: info@milieudatabase.nl.