OAK Bosrijk te Eindhoven geeft een brede betekenis aan duurzaamheid

Aan de westzijde van Eindhoven wordt plan OAK Bosrijk gerealiseerd, bestaande uit 45 grondgebonden woningen. De woningen hebben een MPG van 0,5. De belangrijkste bouwstenen van deze goede milieuscore zijn het gebruik van hout en de toepassing van materialen die bij het einde van de levensfase van het bouwwerk hergebruikt kunnen worden. Een goede milieuscore is niet het enige wat in dit project opvalt. Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit met bijzondere architectuur en inpassing in het landschap vormen de basis voor plan OAK.

Het plan is tot stand gekomen op basis van een door de gemeente Eindhoven uitgeschreven tender. De gemeente schreef de tender uit met het idee woningen te ontwikkelen die passen in het landschap. Anderzijds dient het landschap een tuin te vormen voor de bewoners. Onder aanvoering van Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft Team OAK het plan ingediend van de 45 grondgebonden woningen die rondom een bestaande eik worden gerealiseerd. OAK-Bosrijk kent 11 verschillende woontypes, van tiny houses tot ruime gezinswoningen.

Voor de ruime gezinswoning van OAK-Bosrijk is een milieuprestatie van 0,469 berekend. De berekening laat zien dat hout in dit project een sleutelrol speelt. De hoofddraagconstructie bestaat uit houtskeletbouw (HSB) modules met gevels van populierenhout. De populieren zijn lokaal geoogst in Brabant, hiermee verminderen we het aantal transportbewegingen voor materiaal en grondstoffen. Verder valt op dat circulariteit een belangrijke rol speelt in de materialisering. Voor de begane grondvloer wordt Urban Mining Concrete voorgeschreven en voor de plat dakbedekking Dak en Milieu Bitumen. Om de milieu-impact van beton te reduceren en de verduurzaming van de betonindustrie te stimuleren, wordt hergebruikt cement gebruikt. Voor de dakbedekking wordt circulaire bitumen ‘Citumen’ toegepast , zodat dit product meer aansluit op het karakter van OAK.

Wat opvalt is dat de MKI voor de afdankfase slechts 3 euro bedraagt en dat de hoeveelheid materialen dat bij het einde van de levensfase van de woning voor hergebruik en recycling vrijkomt meer dan 20% is. Het aandeel van installaties in de totale MKI kon worden beperkt door gebruik te maken van het nabijgelegen warmtenet van Meerhoven en door te kiezen voor PV-panelen uit categorie 1 van de NMD-database.

Projectkenmerken  
Projectnaam: OAK Bosrijk
Adres: Bosrijk, Eindhoven
Gebruiksfunctie: grondgebonden woning
Bruto vloeroppervlakte: 233 m2
Gebouwlevensduur: minimaal 75 jaar
Ontwerp en realisatie: Team OAK, bestaande uit Janssen de Jong Projectontwikkeling, Barli Bouwsystemen, FAAM architects, LANDLAB landscape architects, Merosch, Ecoresult, De Enk Groen en Golf, New Horizon, We Drive Solar, Van Santvoort Makelaars, Chainable, FPW, Backbone Visuals, Connected Worlds, Department of the Built Environment TU/e en Stichting The Natural Step.
Start bouw: 2022

MKI en MPG-score Bosrijk  XL 30

berekend met GPR-Materiaal versie 5, productendatabase NMD, versie 3.0, 10 april 2021

 

 

MKI

MPG

A

Productiefase

4.886

0,28

A

Constructiefase

264

0,015

B

Gebruiksfase

4.229

0,242

C

Afdankfase

3

0,0

D

Buiten gebouwlevensloop

-1.188

-0,068

 

TOTAAL

8.194

0,469

“We hebben gekozen voor drie thema’s, namelijk gezondheid, natuur en energie”, zegt Robbert van Tilborg, projectmanager bij Jansen de Jong Projectontwikkeling. “Dat zijn thema’s die behoorlijk in elkaar grijpen.

  • Gezondheid: de woningen worden gezond geproduceerd en geven samen met de omgeving van OAK alle handvatten voor een gezonde levensstijl, zowel fysiek als sociaal
  • Natuur: we realiseren een plan met het landschap als één van de belangrijke uitgangspunten
  • Energie: de woningen van OAK worden energieneutraal opgeleverd en we stimuleren de bewoners om te kiezen voor duurzame energie- en wateroplossingen binnen- en buitenshuis.”
    De basis voor de aanpak is het bouwsysteem van Barli. De systeembouwer uit Uden ontwikkelde voor OAK modulaire woningen die voor circa 70% uit circulaire materialen bestaan. De woningen worden in de fabriekshal van Barli volgens een geïndustrialiseerd proces gefabriceerd. Vervolgens worden de componenten op een dieplader naar de bouwplaats vervoerd. Daar worden om de delen aan elkaar gemonteerd. Aan het einde van hun levensfase zijn de woningen voor 100% demontabel.

Natuurinclusiviteit is een thema dat nauw verwant is aan het bouwen met hout. “Het landschap voorzien we van diverse inheemse beplantingstypes. In combinatie met een bloemrijk grasland ontstaat hier een natuurlijk landschap met een afwisselend leefgebied voor vogels, vleermuizen, insecten, reptielen en amfibieën. In de architectuur van de woningen worden nestplekken gemaakt voor vogels en vleermuizen”, aldus Robbert van Tilborg. “We gaan voor maximaal groen en een minimale verharding.”

Aandacht is er ook voor het water. Het hemelwater wordt opgevangen op de daken en vertraagd afgevoerd. Dit draagt bij aan de verkoeling van de daken en voorkomt oververhitting van de woning. Het energiegebruik voor de verkoeling van de woningen wordt daarmee afgeremd. De milieulast wordt verder nog beperkt door een deel van het regenwater op te vangen in een ondergrondse watertank. In droge periodes kan dit water worden gebruikt voor het besproeien van de binnentuin van een van de twee bouwblokken.

“Duurzaamheid houdt niet op met een goede milieuprestatie”, concludeert Robbert van Tilborg. “Met OAK willen we voorop lopen als het gaat om het creëren van een toekomstbestendige en gezonde woonomgeving. Dan heb je het niet alleen over gezonde woningen met lichtinval en goede ventilatie, maar ook over woningen die de natuur niet belasten en die de biodiversiteit versterken.

Meer informatie over het project is te vinden op de site van OAK Bosrijk

Milieudatabase.nl wil graag projecten met een lage MPG laten zien. Laat het ons weten als u aan een project werkt of heeft gewerkt met een MPG van 0,5 of lager. U kunt u project aanmelden via mailadres communicatie@milieudatabase.nl

Milieudatabase.nl wil graag projecten met een lage MPG laten zien. Laat het ons weten als u aan een project werkt of heeft gewerkt met een MPG van 0,5 of lager.

U kunt uw project aanmelden via mailadres communicatie@milieudatabase.nl

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden