Voorbeeldprojecten met een zeer goede milieuprestatie

Houten woongebouw met 29 circulaire appartementen

 

 

In Pijnacker ontwikkelt Revolve Development een woongebouw met 29 appartementen. Het project heeft de naam ‘Knoest’ gekregen en maakt deel uit van de nieuwe  woonwijk De Scheg  in Pijnacker. Energiezuinigheid en een lage milieu-impact zijn kenmerkend voor de wijk, evenals biodiversiteit en klimaatadaptatie. Met een MPG van 0,372 springt  Knoest eruit in de toch al duurzame wijk. De grondslag voor deze lage MPG is enerzijds het gebruik van hout en anderzijds de toepassing van een groot aantal bouwproducten met milieuverklaringen uit categorie 1 en 2.

Revolve Development is een nieuwe dochteronderneming van Janssen de Jong Projectontwikkeling. Revolve-founders Alma Krug en Tom van der Horst mochten hun eigen visie op projectontwikkeling in De Scheg voor het eerst toepassen. 

Alma Krug: “Revolve Development is in november 2022 gestart met als uitgangspunt duurzame woningen te bouwen. De directie van Janssen de Jong Projectontwikkeling, eigenaar en gebiedsontwikkelaar van De Scheg, meende dat onze visie prima paste in de plannen voor De Scheg en bood ons de gelegenheid ons eerste project hier te realiseren. Daardoor waren we niet afhankelijk van tenders en lange doorlooptijden en konden wij vanaf de start de lat hoog leggen. Het gaf ons ruimte om te experimenteren met houtbouw. We doen het samen met andere JAJO-onderdelen. Van Zanten Bouw is verantwoordelijk voor de uitvoering, PVVT verzorgt de houten gevel, terwijl New Horizon de fundering en de begane grondvloer legt. Zo kunnen we duurzame referenties opbouwen en efficiëntie in onze circulaire keten bereiken.”

Uitgangspunten

De naam ‘Knoest’ maakt duidelijk dat het gebruik van hout kenmerkend is voor het project. Alma: “Revolve heeft als pay-off: 100% geluk, 0% CO2. In al onze projecten is beleving, klanttevredenheid en gelukkige gebouwgebruikers het uitgangspunt. Daarnaast zetten we ons voor de volle 100% in, voor het tegengaan van de opwarming van de aarde. Daarom hebben we het Paris Proof Commitment ondertekend en willen we altijd een MPG-score van 0,4 of lager bereiken. Dit doen we door het toepassen van circulaire en biobased materialen, bij voorkeur houtbouw, waarbij CO2 wordt opgeslagen. Ook bij Knoest was dit het uitgangspunt. We hebben een architect geselecteerd (Urban Climate Architects) die dezelfde visie deelt en kennis en ervaring heeft met ontwerpen in hout en circulaire materialen. Dit was een must. In een vroeg stadium hebben we DGMR erbij gehaald met MPG- & BCI berekeningen aan te tonen of onze keuzes daadwerkelijk tot de beoogde impact leiden.”

Projectkenmerken  
Projectnaam Knoest
Adres Torenmolen, Pijnacker (nabij Vlielandseweg 139)
Gebruiksfunctie woongebouw met 29 appartementen over 5 lagen
Bruto vloeroppervlakte 3225 m2
Gebouwlevensduur minimaal 75 jaar
Opdrachtgever Revolve Development | a JAJO Company
Adviseur

DGMR

Start bouw 2024
Realisatie Van Zanten Bouw | a JAJO Company 

 

Ontwerpkenmerken

 
Fundering fundatiebalken van beton in het werk gestort, C30/37, incl. wapening en EPS (cat.3),
funderingspalen, prefab palen (cat.3)
Hoofddraagconstructie KLH CLT massieve wand en vloer (cat.1)
Begane grondvloer

Urban Mining Concrete 50 (cat.1)

Verdiepingsvloeren, balkon KLH CLT massieve vloer (cat.1); Derix X LAM CLT, met retoursysteem (cat.1)
Buitenwanden KLH CLT massieve wand (cat.1)
Buitenwandopeningen meranti buitenkozijnen, duurzaam bosbeheer, NBvT (cat.2); 
triple-isolatieglas,  ongecoat, Bouwend Nederland Vakgroep Glas (cat.2)
Platte daken 2-laags gemodificeerd citumen, losliggend incl. ballast, St. Dak en Milieu (cat.2)
Binnenwanden constructief KLH CLT massieve wand (cat.1)
Binnenwanden geïsoleerde dragende HSB binnenwandelementen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (cat.2); binnenkozijnen van staal (cat.3) en binnendeuren van hout uit duurzaam beheerde bossen (cat.3).
Binnenwanden niet-constructief houten niet-dragende binnenwand, HSB-prefab, duurzaam bosbeheer (cat.2); bekleding systeemwanden met gipskartonplaat (cat.3); binnenkozijnen staal (cat.3); binnendeuren hout (cat.3); brandwerende binnendeuren Van Vuuren-Pico (cat.1);
Installatie Vloerverwarming (cat.3); VLA Ventilatiesysteem type D WTW + warmtepomp (cat.3); douchegoot met WTW
Afvoeren rioleringen gerecycled PVC (cat.3)

 

MKI EN MPG-SCORE WOONGEBOUW KNOEST, DE SCHEG, PIJNACKER
berekend met GPR-Materiaal versie 5, productendatabase NMD, versie 3.0, productendatabase 2 augustus 2023

    MKI MPG
A Productiefase 43.771 0,181
A Constructiefase 8.982 0,037
B Gebruiksfase 32.004 0,132
C Afdankfase 21.777 0,090
D Buiten gebouwlevensloop -16.532 -0,068
   

90.002

0,372