Uitgelicht: categorie 1 milieuverklaring – Bosch Beton standaard keerwand

Om de ontwikkeling van categorie 1 milieuverklaring in de Nationale Milieudatabase te stimuleren, belichten we elke maand een product in deze categorie.  Deze maand bekijken we de ‘Bosch Beton standaard keerwand, L profiel met hak volledig hergebruikt’.

Omschrijving
De L-keerwand is een slank model en is zonder steunberen uitgevoerd. De minimale hoogte van de keerwand is 50 cm, de maximale hoogte is 300 cm. Een hoogte van 300 cm tot een maximale hoogte van 600 cm valt buiten deze milieuverklaring.

Leverancier: Bosch Beton
Productonderdelen: Bosch Beton standaard hergebruikte keerwand betonmortel,
Bosch Beton standaard hergebruikte wapeningsstaal
Functionele eenheid (FE): per meter uitgaande van 150 cm hoog
Levensduur: 50 jaar
MKI per FE: 10.1704
Schaalbaar: ja

Wat doet Bosch Beton?

‘Bosch Beton is een ambitieus familiebedrijf dat vanuit de state-of-the-art fabriek in Barneveld betonnen keerwanden produceert en verkoopt in de grond, weg- en waterbouw en de agrarische sector.’

Wat was de aanleiding of de reden om uw product in de NMD op te nemen als categorie-1 milieuverklaring?

‘Duurzaamheid en innovatie staan hoog op de agenda om de footprint van onszelf en van onze klanten zo klein mogelijk te maken. Wij werken toe naar een 100% circulaire productie van onze keerwanden in de toekomst. ‘Building a solid future’ is onze klantbelofte. Daarom hebben wij als eerste keerwandleverancier in Nederland een geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA) van onze keerwanden laten opstellen. Een logische vervolgstap was het opnemen van milieuverklaringen in de Nationale Milieudatabase.’

In welk project is het product toegepast? Speelde de MKI-waarde daarbij een rol?

‘Bosch Beton werkt samen met Dura Vermeer Infra Regionale Projecten aan het project ‘Perrons op Norm’ van ProRail. Hiervoor levert Bosch Beton de keerwanden. Project ‘Perrons op Norm’ is het grootste stationscontract van ProRail. Bijna alle perrons die aan vervanging toe zijn (ongeveer zeventig), vallen onder één raamcontract. ProRail stimuleerde in de aanbesteding om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam beton. ProRail gebruikte de Milieukostenindicator (MKI) om te meten en te monitoren hoe de partijen hun ambitie waarmaken om zoveel mogelijk duurzaam beton te gebruiken.’

Zijn er nog plannen om de milieubelasting van het product (verder) te verlagen? Zo ja, met betrekking tot welke milieueffecten?

‘Wij werken toe naar een 100% circulaire productie van onze keerwanden in de toekomst. Wij verwachten dat we binnen vijf à tien jaar een nieuw betonmengsel op de markt kunnen brengen waarmee de CO2-uitstoot met 50% wordt gereduceerd.’

Meer informatie over Bosch Beton