9 duurzame woningen voor 1-2 persoonshuishoudens met een lage MPG

In de Overijsselse gemeente Olst-Wijhe realiseert woningbouwcorporatie SallandWonen negen duurzame woningen met een MPG die varieert van 0,395 tot 0,437. Dat is opmerkelijk laag voor woningen met een BVO van slechts 75 m². De lage MPG is met name te danken aan de draagconstructie en de buitenwanden. De vloeren en de constructieve wanden zijn van CLT en de gevelbekleding bestaat voor 2/3e deel uit grenenhout en voor 1/3e uit bamboe.

De gemeente Olst-Wijhe ontwikkelt in Olst een ecologische woonwijk. De woonwijk ‘Olstergaard’ omvat in het totaal 73 woningen en wordt in nauwe samenwerking met de nieuwe bewoners gebouwd. Woningcorporatie SallandWonen bouwt in Olstergaard 13 woningen, waarvan 9 met een zeer lage MPG. “Voor SallandWonen is de bouw van deze 9 woningen een serieuze kennismaking met duurzaam, circulair en natuurinclusief bouwen”, zegt Michel Waanders. Hij is werkzaam als vastgoedadviseur bij Nibag en door SallandWonen gevraagd het project in goede banen te leiden. “SallandWonen heeft met beide handen de uitdaging van de gemeente aangenomen. Het levert veel kennis en ervaring op die bij nieuwe projecten direct kunnen worden ingezet.”

De woningen zijn ontworpen en worden gebouwd door Tala, een scale-up uit het naburige Broekland. Tala ontwikkelt gestandaardiseerde woningconcepten met als uitgangspunt dat de woningen circulair, biobased en CO₂-neutraal zijn. Een draagconstructie van CLT (Cross-Laminated Timber) vormt de kern van de fabrieksmatige geproduceerde woningen.

Michel Waanders: “We zijn bij Tala uitgekomen, omdat het concept van Tala het beste paste bij het Programma van Eisen dat we hadden opgesteld. Wij wilden onze woningvoorraad uitbreiden met woningen voor 1- 2 persoonshuishoudens en zoals bij elke woningcorporatie is onderhoud voor ons belangrijk. Maar ons standaard eisenpakket, zoals bijvoorbeeld over het tegelwerk, hebben we voor een belangrijk deel losgelaten. Qua energiegebruik willen we dat de woningen energieneutraal zijn. Qua circulariteit hebben we het aan de aanbiedende partijen overgelaten om met een goed doordacht plan te komen. Daarbij hebben we gelet op de MPG en de mate van geprefabriceerd bouwen.”

Zowel landelijke als regionale bouwbedrijven werden uitgenodigd een aanbieding te doen. “Alvorens partijen uit te nodigen hebben we eerst een marktverkennend onderzoek uitgevoerd met de vraag welke bouwers innovatief bezig zijn vanuit de gedachte van circulair bouwen en prefabricage. Fabrieksmatig bouwen was niet een vereiste, maar het is niet toevallig dat we met Tala daarop uitgekomen zijn”.

Projectkenmerken

 
Projectnaam Plan Olstergaard, 9 duurzame woningen
Adres Olstergaard, Olst
Gebruiksfunctie grondgebonden woningen
Bruto vloeroppervlakte: 75 m2
Gebouwlevensduur: minimaal 75 jaar
Opdrachtgever SallandWonen
Ontwerp en realisatie Tala
Start bouw 2022

 

Ontwerpkenmerken

 
Fundering beton in het werk gestort, C20/25, CEMIII, 20% betongranulaat
Wanden & vloeren constructief KLH CLT massieve constructie (cat.1)
Buitenwanden

gevelbekleding Europees Naaldhout (cat. 2) en Moso Bamboo X-treme (cat.1) (*), gevelisolatie houtvezel flexibele isolatie (cat.3), KVISION Trend ReFrame  gerecycled kunststof buitenkozijnen (cat.1) (*), HR++glas (cat.3) , buitendeur van gerecycled PVC (cat.3).

Installatie warmtepomp 5 kW (cat.3) (*), vloerverwarming 95W/m² (cat.3) mechanische ventilatie 65 m² gbo (cat.2).

(*) Voor de berekening is gebruik gemaakt van de beschikbare materialen in de NMD, bij niet (merk) opgenomen materialen is gekozen voor het best passende doch niet gunstiger dan werkelijk toegepaste alternatief.

 

MKI EN MPG-SCORE DUURZAME WONINGEN OLSTERGAARD, NR. 6
berekend met GPR-Materiaal versie 5, productendatabase NMD, versie 3.0, productendatabase 6 december 2022

 

  MKI MPG
A Productiefase 261 0,046
A Constructiefase 315 0,056
B Gebruiksfase 565 0,100
C Afdankfase 1.117 0,199
D: Buiten gebouwlevensloop -410 -0,073
  TOTAAL 1.848 0,328

 

De 9 woningen zijn gebaseerd op het door Tala ontwikkelde concept ‘Nerf’. “We bouwen de modules af in de fabriek, compleet met badkamer en toilet”, vertelt Tala-projectleider Wout Groot Koerkamp. De woning heeft een beukmaat van 5.7 meter en heeft een diepte van 7 meter. De modules worden in secties van 3,5 meter naar de bouwplaats getransporteerd. Deze maat valt onder de Nederlandse regels voor breedtransport. “Het streven is om de woningen in 1 of 2 dagen op de bouwplaats in elkaar te zetten. Dat gebeurt grotendeels CO₂-neutraal. In de fabriek en op de bouwplaats voeren we bijna alles uit met elektrisch gereedschap. Maar we zijn nog aan het onderzoeken of het hijsen van de modules met een kraan en het vervoer per vrachtwagen elektrisch kan plaatsvinden. De kraan moet wel tien ton kunnen tillen.”

Het casco is van CLT en dat heeft een zeer positieve invloed op de MPG. “Maar het is niet alleen het casco dat de score bepaalt”, zegt Wout Groot Koerkamp. “De gevelbekleding is van Europees grenenhout en bamboe. Qua milieu-impact levert dat een wezenlijk verschil op met een traditionele gevel van steen. Je ziet dat terug in de MPG-berekening. De Paris Proof Indicator voor materiaalgebonden emissies geeft aan dat er per m² brutovloeroppervlakte -133 kg CO² equivalent vrij komt tijdens de productie en bouwfase. De waarde is negatief. Dat betekent dat deze hoeveelheid CO² niet vrij komt in de lucht, maar dat er CO² in de woning wordt opgeslagen.”

De woning wordt energiezuinig uitgevoerd. “SallandWonen gaat met dit project echt voor duurzaamheid”, meldt Michel Waanders. “Met zes zonnepanelen wordt de woning energieneutraal.” De zonnepanelen zijn echter niet in de MPG berekening meegenomen. De invoer voor de MPG-berekening voor de MIA-aanvraag wijkt op dit punt af van de aanvraag omgevingsvergunning voor zover het codes betreft die gaan over circulaire gebouwen: G6100, G6101 en G102. De duurzame energieopwekkingsinstallaties hoeven voor deze codes niet meegenomen te worden in de MPG-berekening voor de MIA.

“Het project is niet alleen energieneutraal en circulair”, voegt hij eraan toe, “maar wordt ook gebouwd met aandacht voor natuurinclusiviteit en biodiversiteit. Voor de gehele woonwijk zijn natuurinclusieve maatregelen van toepassing, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van schelpenpaden en specifiek groen. Het concept van Tala past daar goed bij. Doordat de woningen met de ruggen tegen elkaar worden gebouwd, is de ruimte om de woningen minder versplinterd en wordt het beeld van de groene ruimte versterkt.”

Meer informatie:

Plan Olstergaard – SallandWonen – Tala

Milieudatabase.nl wil graag projecten met een lage MPG laten zien. Laat het ons weten als u aan een project werkt of heeft gewerkt met een MPG van 0,5 of lager.

U kunt uw project aanmelden via mailadres communicatie@milieudatabase.nl