Aanmelden als erkend LCA-deskundige

Een LCA-deskundige die meent voldoende gekwalificeerd te zijn om erkend te worden om LCA’s te toetsen ten behoeve van de NMD kan bij Stichting NMD de aanvraag doen om te worden aangewezen als onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij voor het toetsen van (door derden uitgevoerde) LCA’s.

Wilt u zich aanmelden als erkend LCA-deskundige? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanmelden als erkend LCA-deskundige

Een LCA-expert kan in aanmerking komen voor erkenning als onafhankelijk, gekwalificeerde, derde partij voor het toetsen van LCA’s indien hij of zij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. De gegadigde kan bij Stichting NMD een aanvraag doen door het invullen van onderstaand aanvraagformulier en het meeleveren van de benodigde bewijsstukken conform de erkenningsvoorwaarden. Aan erkenning als LCA-deskundige zijn jaarlijkse kosten verbonden. Deze zijn te vinden op de pagina ‘Tarieven’. 

Bekijk hier het overzicht van de erkende LCA-deskundigen

Voorwaarden NMD-erkenning LCA-deskundigen -

Aanmeldformulier Erkend LCA-deskundige

Graag onderstaand formulier invullen en de gevraagde bestanden uploaden. 

Ondergetekende verklaart met het aanleveren van de gevraagde documenten kennis te hebben genomen van het document “Voorwaarden erkenning LCA-deskundigen voor het toetsen van categorie 1 en 2 data t.b.v. opname in de Nationale Milieudatabase - Januari 2021” en akkoord te gaan met de daarin gestelde voorwaarden.

Tevens verklaart de ondergetekende naar zijn of haar mening te voldoen aan de eisen gesteld in bovengenoemd document, de toetsing te gaan uitvoeren volgens de meest recente regels en voorschriften (toetsingsprotocol) van de Bepalingsmethode en akkoord te gaan met arbitrageprocedures van Stichting NMD.

*

Ondergetekende levert drie LCA-rapporten aan die volgens het NMD-Toetsingsprotocol en/of het MRPI Toetsingsprotocol zijn opgesteld en met een positief resultaat zijn getoetst, waarvan het auteurschap kan worden aangetoond en welke maximaal 5 jaar geleden zijn afgerond. Deze rapporten worden ter beoordeling voorgelegd aan (enkele leden van) de Technische Inhoudelijke Commissie (TIC) van Stichting Nationale Milieudatabase.

U kunt deze rapporten hier uploaden:

Geef hieronder aan om welke specialisaties het gaat:

*
*

Als u wordt opgenomen in het overzicht van erkende LCA-deskundigen hebben wij een foto van u nodig. Deze kunt u hier uploaden.

*
*
Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.