Informatie voor deelnemers aan de Versnellingsactie

In 2022 zijn we gestart met de Versnellingsactie zodat alle productkaarten in de NMD straks de set 2 met 19 impactcategorieen bevatten. Inmiddels zijn alle aanvragen voor de vergoedingsregeling beoordeeld en zijn er al kaarten geactualiseerd.

Op deze pagina kunnen deelnemers die aan de vergoedingsregeling 'versnellingsactie' meedoen, meer lezen over de procedure voor toekenning van de vergoeding. 

Vervolgstappen Versnellingsactie

Alle aanvragen voor de vergoedingsregeling 'Versnellingsactie' zijn beoordeeld en de deelnemers hebben een nieuwe of geactualiseerde LCA van hun product(en) laten maken of zijn hiermee bezig (let op de deadline van 30 april!)

Nadat de LCA is uitgevoerd, biedt de aanvrager deze data aan voor opname in de NMD (incl. review en publicatie). De deadline hiervoor is 30 april 2023

Hierna volgt de laatste stap waarin de deelnemer uitsluitsel krijgt over toekenning bij betaling of afwijzing van aanvraag. Volg daarvoor de onderstaande procedure. 

Procedure voor uitbetaling

 1. Deelnemers hebben een bevestigingsmail voor de aanvraag gekregen met aantal productkaarten, aantal aangevraagde LCA’s en basisprofielen met de daarbij horende lijst met productkaarten en basisprofielen.  
 2. De LCA data zijn volledig ingevoerd de NMD door de aanvrager (incl. review en publicatie in de NMD). Als de ingevoerde data en het LCA-dossier voldoen aan het NMD-Toetsingsprotocol dan geeft de erkende LCA-toetser groen licht voor publicatie van de data. Vervolgens zullen we een laatste administratieve check uitvoeren om te verifiëren of de geleverde data overeen komen met de aanvraag.
  Op onze pagina aanmelden data  beschrijven we de stappen die u moet volgen als u categorie 1 of categorie 2 data wilt aanleveren voor opname n de NMD.
  Op de pagina processendatabase kunt u meer informatie vinden over het aanleveren van LCA-data en processen in de NMD-datadatabase. 
 3. Deelnemers laten ons vervolgens weten via updateproductkaarten@milieudatabase.nl dat de data geüpdatet en gepubliceerd is. Een lijst van gepubliceerde milieuverklaringen en basisprofielen zien we ook graag. Neem op deze lijst de oude milieuverklaringen op en de nieuwe. U legt voor een LCA-rapport of gelijkwaardige bewijs waaruit blijkt het aantal LCA’s van verschillende bouwproducten.  
 4. Als de werkzaamheden zoals afgesproken zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, krijgt u uitsluitsel van de NMD over toekenning van de vergoeding met het definitieve te vergoeden bedrag.  
 5. Hierna stuurt de deelnemer een factuur uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u het uitsluitsel van de NMD hebt gekregen. 
 6. Naast de wettelijke eisen waar de facturen aan moeten voldoen, vragen we ook om de volgende informatie te vermelden:  
 • Naam van de vergoedingsregeling en het nummer dat u gekregen heeft op het uitsluitsel van de NMD. 
 • Het aantal vergoedingen en de hoogte van de vergoedingen zoals vermeld is op het uitsluitsel van de NMD. 
 • De naam en het adres van aanvrager gelijk aan de rekeninghouder, gelijk aan naam op de facturatie van de NMD en ook gelijk aan de naam van de dataeigenaar van de nieuw geleverde data.  

Wat is de stand van zaken van uw nieuwe data?

Doet u mee met deze vergoedingsregeling? We horen graag van u of u ergens tegenaan loopt of dat u tegen zaken aanloopt waardoor het lastig is de deadline te halen. Ook als het goed gaat horen we dat graag!

*
*
Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Deze bedrijven doen mee met onze versnellingsactie:

Groep 1 - kaarten uit 2017

De eerste groep zijn de organisaties die hun productkaarten tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2017 hebben gepubliceerd. In totaal zijn dit 93 productkaarten.

Groep 2 (2018-2019-2020)

De tweede groep is specifiek gericht op de organisaties die hun productkaarten tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020 hebben gepubliceerd. In de tweede groep worden er in totaal 177 productkaarten geactualiseerd.

Groep 3 basisprofielen

In de derde groep zitten de zogenoemde basisprofielen. Dit is een milieuprofiel als onderdeel van een EPD dat samen met de productkaart wordt aangeboden aan NMD en desgewenst ook aan de processendatabase. In deze groep gaat het om 62 milieuverklaringen.