donderdag 2 november 2023

In februari 2023 zagen partijen dat de MKI van een nieuwe milieuverklaring van een warmtepomp substantieel  hoger scoorde dan de categorie 3 data die in de NMD aanwezig was.

Lees ook het artikel: Milieubelasting warmtepomp valt hoger uit

Omdat er tijd nodig was om een en ander te onderzoeken en de markt ook tijd nodig had om nieuwe data te verkrijgen is er een tijdelijke verrekenfactor ingesteld. Dit betekent dat er op het hoofdelement niveau, zoals in het geval van de warmtepompen ‘56.24 Warmte opwekking; bijzonder’ een verrekenfactor is gezet.

Binnen het project ‘vergoedingsregeling Witte Vlekken’ zet stichting NMD veel in op het bereiken van de installatiebranche om deze te informeren over het stelsel en de vergoedingsregeling. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. Er zijn reeds 20 nieuwe LCA’s van warmtepomp gerelateerde producten beschikbaar en er komt nog meer data bij.

Lees meer over de vergoedingsregeling Witte Vlekken

LBP|Sight heeft onderzocht wat de gevolgen zijn als de verrekenfactor vervalt en uit dit onderzoek blijkt dat het vooral voor woongebouwen met kleine appartementen moeilijk wordt om de milieuprestatie-eis te halen. Het probleem van het kleine oppervlak is niet specifiek voor warmtepompen, maar geldt in feite voor alle materialen. Maar omdat het aandeel van de klimaatinstallaties groter wordt in de totale milieuprestatie-eis-berekening, wordt het in deze gevallen dus lastiger om aan de milieuprestatie-eis te voldoen.

Omdat er nog onderzoeken lopen is nu besloten in de BMNL om de verrekenfactor met twee maanden te verlengen.