Uitleg video: van 11 naar 19 milieu-impactcategorieën

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken onderging in 2020 een aantal belangrijke wijzingen als gevolg van wijzigingen in de EN 15804, de Europese norm die de onderlegger vormt voor de Nederlandse Bepalingsmethode.

donderdag 15 juni 2023

De belangrijkste verandering was het aanpassen van de vaststelling van onder meer de milieueffectcategorieën verzuring, vermesting, zomersmog, humane toxiciteit en ecotoxiciteit. Met de EN 15804+A2:2019 zijn deze nu gebaseerd op actuele wetenschappelijke methoden en sluiten ze aan bij de Product Environmental Footprint (PEF). In deze video leggen we uit waarom dit gebeurde en wat de gevolgen zijn.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.