Uitgelicht: Keiformaat 70: zelfde functionaliteit, zelfde kwaliteit, maar een lagere MKI

Het maken van een milieuprestatieberekening is niet een doel op zich. Het berekenen van de milieukwaliteit van een bouwproduct, bouwdeel of een compleet bouwwerk is bedoeld om de milieukwaliteit van dat bouwproduct, dat bouwdeel en dat bouwwerk te verbeteren. De ‘Keiformaat 70’ is een interessant voorbeeld hiervan. Het laat zien dat milieuprestatie werkt.

bron: KNB.
vrijdag 21 april 2023

De Nederlandse straatbaksteenindustrie, verenigt in KNB (vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek), heeft zich ingezet voor een betere milieukwaliteit van de straatbaksteen. Met de aanduiding ‘Keiformaat 70’ presenteert de industrie een slankere straatbaksteen die dezelfde functionaliteiten en kwaliteiten heeft als de traditioneel toegepaste ‘Keiformaat 80’, maar met een MKI-score die aanzienlijk beter is. Arie Mooiman, adviseur techniek en duurzaamheid van de KNB, geeft een toelichting op de ontwikkeling en de kwaliteiten van de Keiformaat 70.

Arie Mooiman | bron: KNB

In welke mate is de milieukwaliteit verbeterd en waardoor? 

“In de NMD is de Keiformaat 80 te vinden als categorie-2 milieuverklaring. Op deze milieuverklaring van KNB wordt een MKI van 0,85 vermeld. Dan mag er op basis van rechtlijnige schaling worden uitgegaan dat Keiformaat 70 een MKI heeft van 0,74. Dat is een aanzienlijke verbetering die tot stand is gekomen door de hoogte van de straatbaksteen terug te brengen van 80 naar 70 millimeter. Het betekent dat er  minder rivierklei als materiaal is gebruikt, dat er minder energie nodig is bij de productie van de straatstenen en dat er meer stenen op een vrachtwagen kunnen worden vervoerd. De mogelijkheden van hergebruik zijn goed en niet anders dan die van de 80 millimeter straatbaksteen. Ook de levensduur is niet verminderd.” 

Heeft het slanker maken van de steen gevolgen voor de technische kwaliteit of de toepassingsvoorwaarden?

“Nee, in het geheel niet. Verzakkingen, spoorvorming en andere oneffenheden in de weg ontstaan in de onderlaag van de straatstenen. De fundering van de 70 is niet anders dan die van de 80. Een goede fundering is sowieso van groot belang. Daarom hebben wij in de brochure, die speciaal over Keiformaat 70 is uitgebracht, extra aandacht gevraagd voor de opbouw van de onderlaag. Het is proefondervindelijk al vastgesteld dat de 70 net zo robuust is als de 80. Al enige jaren worden er pilotprojecten met deze slanke kleiklinker uitgevoerd. Daarbij gaat het om projecten met een meer dan gemiddelde verkeersbelasting. Tien jaar na het bestraten is er geen spoorvorming te zien en zijn de stenen niet gekanteld of gescheurd. Op basis van deze ervaringen durven wij nu te zeggen dat de 70 dezelfde functionaliteit en kwaliteit heeft als de 80 en dat dezelfde toepassingsvoorwaarden gelden, terwijl de milieubelasting aanzienlijk lager is.”

Kan de MKI nog lager?

“De keramische industrie is voortdurend op zoek naar verbetering van de milieukwaliteit door innovatie van producten en het productieproces. Het is sowieso mogelijk met een lagere MKI te rekenen dan de 0,74 van de KNB-milieuverklaring als er wordt gewerkt met de categorie-1 milieudata van de straatbaksteenfabrikanten.”

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden