Stichting NMD geeft TNO opdracht voor onderzoek naar de rekenregels voor module D

Stichting NMD heeft aan TNO gevraagd om een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de milieu-impact van de module D (hergebruik, terugwinning en recycling) van de bepalingsmethode met bepaalde productgroepen wordt gerekend.

donderdag 25 februari 2021

Aanleiding hiervoor zijn signalen uit de praktijk dat de rekenvoorschriften voor meerdere uitleg ruimte bieden en dat de uitkomsten van de berekeningen daardoor niet gelijkwaardig zouden zijn. Zo is tijdens het opstellen van de NL-PCR Asfalt geconstateerd dat asfalt als secundair materiaal in module D een bonus kan verkrijgen, waarmee een groot deel van de impact van productiefase (module A) wordt gecompenseerd. Een gelijksoortige uitkomst zou ook mogelijk zijn bij profielstaal. Tevens zijn er vragen in de markt of de verwerking van biobased materialen in module D anders zou moeten.

Het doel van dit onderzoek is om voor alle productgroepen een gelijk speelveld te behouden. Daarom heeft stichting NMD aan onderzoeksorganisatie TNO gevraagd het onderzoek uit te voeren voor de productgroepen asfalt, beton, hout en staal. Per productgroep worden binnen de Europese kaders berekeningen uitgevoerd voor de milieuprestatie in module D.

Uit het onderzoek moet blijken of er nadere rekenregels gewenst zijn voor het eenduidig declareren. De nadere rekenregels kunnen zich richten op aspecten die in de toekomst liggen, zoals het voorzien hergebruik (de verwerkingsscenario’s einde leven). De adviezen die uit het onderzoek zullen voortkomen behoeven zich niet te beperken tot module D. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal de Stichting NMD de BMNL betrekken over verdere beleidsvoornemens.

 

Stichting NMD geeft TNO opdracht voor onderzoek naar de rekenregels voor module D
TNO offerte Module D -

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden