Sprekers en panelleden op het NMD-symposium 

Benieuwd naar de sprekers en de panelleden op het NMD-symposium? Bekijk hier wie er komen en waar ze het over gaan hebben.
Let op: deze pagina wordt regelmatig aangevuld. 

dinsdag 23 mei 2023

Wytze Kuijper, ZOOOW! | building formats

Wytze Kuijper is bouwkundig ingenieur, ondernemer en actief bij ZOOOW! | building formats als transitiestrateeg en new business developer met als rode draad ‘neuro-en gedragspsychologie': wat beweegt mensen en wat brengt mensen in beweging. Transitie is voor hem een bijzondere vorm van veranderen, die geen vast verloop kent. Hij wil vandaag op zoek naar concrete handreikingen waarmee je morgen al het verschil kan maken.

Lees hier het vraaggesprek met de dagvoorzitter Wytze Kuijper

Jelle Bluemink, Hoofd Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit, ministerie van BZK

Als hoofd Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit bij de directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken houd ik me, ondersteund door deskundige collega’s, dagelijks beleidsmatig bezig met de uiteenlopende aspecten van het Bouwbesluit. Daarbij wordt een groot deel van de tijd besteed aan duurzaamheidsthema’s. De energieprestatie is gedurende de jaren doorontwikkeld. Circulariteit wint daarnaast snel aan belang. Maar ook natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit worden belangrijker.

Als voorzitter van de klankbordgroep ‘Aanscherpen MPG’ werk ik aan de koers voor de komende periode. Hernieuwbaar en herbruikbaar zijn belangrijke begrippen daarbij. Een zo laag mogelijke milieudruk van bouwwerken is cruciaal om de leefbaarheid te behouden. En om dat te bepalen zijn er meer en betere milieudata van bouwmaterialen en producten nodig.

 

Joost Bos, KWS Infra Vianen

"De noodzaak van verduurzamen. We hebben het met zijn allen in de gaten, maar grote stappen zetten vinden we allemaal spannend. In de bouwsector is dit niet anders, terwijl daar juist een grote slag te slaan is. Als manager Duurzaamheid & Innovatie bij KWS, onderdeel van VolkerWessels, vind ik dat ik als persoon en wij als grote organisatie, een voortrekkersrol moeten vervullen in die transitie. Dat doen we al door het terugdringen van CO2, het circulair gebruiken van grondstoffen en materialen en het in evenwicht brengen van de biodiversiteit. Dit kan nog beter en daar hebben we iedereen bij nodig. De branche, de beleidsmakers de opdrachtgevers en de uitvoerders. Samen voor een evenwichtige wereld voor iedereen. Bij KWS denken we niet in jaren maar in generaties, dat vind ik belangrijk in mijn werk maar bovenal als vader. Onze kinderen vormen immers de toekomst.
Dat we voor een mega opgave staan om onze traditionele manier van bouwen te verduurzamen is duidelijk. Het is aan ons als branche om de juiste balans te vinden tussen het ideaal en het haalbare. Balans is, in mijn optiek, in alles wat we aan verduurzaming doen, de oplossing." 

Jan-Willem Groot en Paul ten Kroode, Stichting Nationale Milieudatabase

Jan-Willem Groot en Paul ten Kroode zijn beiden betrokken bij Stichting NMD. Jan-Willem Groot is directeur van de Stichting NMD en Paul ten Kroode is bestuurder. Zij geven aan hoe het stelsel van milieuprestatie invulling kan geven aan de circulaire bouweconomie en hoe stichting NMD wil inspelen op nieuwe inzichten en ideeën die de transitie naar circulariteit vergemakkelijken.

Nicole van Wijk, Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Nicole van Wijk is bestuurder bij Woonwaard, een wooncorporatie in de regio Alkmaar. Met haar achtergrond in de verduurzaming wil ze het verschil maken voor de ruim 19.400 huishoudens in de regio die op zoek zijn naar een huurwoning. Haar expertise is financiën, vastgoedrealisatie, professioneel opdrachtgeverschap, resultaatgericht samenwerken en duurzaamheid in brede zin. Als bestuurder zet ze zich in voor betaalbare, gezonde én duurzame sociale huurwoningen, waar huurders zich thuis voelen. Nu en in de toekomst. “Mijn visie op duurzaam bouwen is: bouwen en leven in houten betaalbare woningen, in een beter en gezonder binnenklimaat en met een groene leefomgeving. Zodat men een fijne buurt heeft om in te wonen.”

Maaike Perenboom, Synchroon

Maaike Perenboom is ontwikkelaar en circulair strateeg bij Synchroon, een pur sang projectontwikkelaar die risicodragend investeert. De focus ligt daarbij op de stad met als uitgangspunten: conceptueel, groen en innovatief. Maaike heeft in de rol als circulair strateeg een brede aanpak met concrete handvatten geïntroduceerd, ‘Synchroon Circulair’. “De laatste jaren gaat er veel aandacht naar de opgave om heel snel heel fors te reduceren op milieu-impact en specifiek op CO2 uitstoot. De CO2-uitstoot wordt sinds twee jaar in ons bedrijf breed gemonitord en er wordt in de projecten actief gestuurd op het in lijn komen met Paris Proof waarden. Dit is een enorme opgave voor de sector, waarbij een solide MPG stelsel met onderliggende data essentieel zijn om grote stappen te kunnen zetten.”

Rutger Büch, Cirkelstad

Rutger Büch heeft bedrijfskunde gestudeerd. Hij is opgeleid in het efficiënt en effectief inrichten van de interne organisatie. Na zijn studie heeft hij deze kennis juist extern willen toepassen en willen door ontwikkelen. Maatschappelijke vraagstukken van vandaag vragen juist om een goede samenwerking tussen partijen en in de keten. En gaan er vanuit dat het intern op orde is. In 2006 is Rutger betrokken geraakt bij het bottom-up initiatief ‘Cirkelstad’. Met aan hem de vraag de samenwerking tussen de op dat moment vier partijen verder vorm te geven. Anno 2023 is Cirkelstad uitgegroeid tot een coöperatie met 300 partners, initiateren zij verschillende nationale programma’s en zijn ze gesprekspartner voor het rijk wanneer het gaat over beleidsvorming voor circulair en inclusief bouwen.  

Johan Boterenbrood, Gemeente Utrecht

Binnen de gemeente Utrecht versnelt Johan als senior adviseur het thema circulair bouwen zowel binnen de gemeentelijke organisatie als binnen de gebiedsontwikkelingen in de stad. Dit is zowel op het niveau van individuele projecten als strategische beleidsvorming. Naast het werk binnen de gemeente werkt Johan ook twee dagen per week bij de Hogeschool Utrecht, waar hij onder andere bouwfysica doceert. Met een achtergrond in bouwkunde en duurzaamheidswetenschappen slaat Johan de brug tussen bouwpraktijk, onderwijs, en maatschappelijke opgaven.

Pepik Henneman, Bouwcampus

Pepik is directeur en oprichter van Meneer de Leeuw (VOF), werkplaats voor innovatie en maatschappelijke verandering. Na te zijn afgestudeerd aan de T.U. Delft (1996) werkt hij als petroleum engineer bij Shell International Exploration & Production BV. Gegrepen door het idee van duurzaamheid legt hij de basis voor zijn visie en werkwijze op Schumacher College (MSc Holistic Science 2001). In 2000 richt Pepik het bureau Innovaders op en adviseert hij organisaties op het gebied van duurzaam ondernemen. Vanaf 2006 verbindt hij zich aan de Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) van de Erasmus Universiteit waar hij transitiemanagement in de praktijk brengt. Hij ontwikkelt werkwijzen en methodieken voor co-creatie met koplopers. Deze ervaring vormt de basis van het Burgermeesterboek. Pepik leidt visie vormings- en innovatieprocessen bij regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Steeds opnieuw weet Pepik bewoners, ambtenaren, ondernemers en onderzoekers te betrekken en te motiveren om samen bij te dragen aan de publieke zaak. Vanaf 2020 is Pepik als transitie-expert betrokken bij de Bouwcampus. Pepik draagt bij aan de capaciteitsopbouw van de individuele teamleden en de organisatie als geheel. Het doel is om  flexibel slimme interventies te organiseren die de weg vrij maken voor concrete duurzamere bouwstromen. De woningcrisis is een kans om deze stromen te versnellen.

Marc Nelen, Netwerk Conceptueel Bouwen

Als Fakton Associé Executive vervul ik veelal een interim functie als gebied-&projectontwikkelaar bij corporaties en gemeenten.
Mijn oorsprong ligt bij Bouwkunde en Architectuur. De laatste 20 jaar heb ik mijn werkveld verbreed met financiële en procesmatige expertise (MCD) De laatste 2 jaar zet ik mij ook actief in als adviseur van het Netwerk Conceptueel Bouwen gericht op versneld en duurzaam aanbesteden tussen afnemer en aanbieder.

Het NMD-symposium ‘Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit’ wordt gehouden op 20 juni 2023 in Zoetermeer. Het aantal plaatsen is beperkt maar u kunt het ook online bijwonen.

Bekijk hier het programma en meld u aan!

 

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden