Rapport over materiaalstromen in de woningbouw en de utiliteitsbouw

dinsdag 11 februari 2020

Vanuit de gedachte om de bouwsector circulair te maken is vorig maand een rapport verschenen over de materiaalstromen in de woningbouw en de utiliteitsbouw. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), Metabolic en SGS Search gevraagd de materiaalstromen in de bouw in beeld te brengen. Het rapport geeft ook inzicht in de totale milieu-impact van de materiaalstromen.  Het jaar 2014 is als peiljaar genomen, maar tevens biedt het onderzoek een doorkijk naar 2030. Het rapport is te downloaden op de site De Circulaire Bouweconomie van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/materiaalstromen-woning-en-utiliteitsbouw-in-kaart-gebracht/