Overgangsregeling voor het aanleveren van nieuwe milieu-impact categorieën

Overgangsregeling voor het aanleveren van nieuwe milieu-impact categorieën (‘set 2’) voor productkaarten opnieuw ingesteld: nieuwe deadline 31 maart 2023.

dinsdag 24 mei 2022

Met de inwerkingtreding van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken per 1 januari 2021 is het verplicht geworden om in de productkaarten twee sets milieu-impactcategorieën aan te leveren, een gebaseerd op EN 15804+A1 (set 1) én een gebaseerd op EN 15804+A2 (set 2). Het voldoen aan de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken bleek voor wat betreft het aanleveren van ‘set 2’ bij LCA’s die gebruik maken van bepaalde categorie 1 of 2 halffabricaten lastig.

Doordat de milieuprofielen van bepaalde halffabricaten niet waren aangevuld met de ‘set 2’ data, was het niet altijd mogelijk om productkaarten die gebruikmaken van deze halffabricaten met set 2 aan te leveren voor opname in de Nationale Milieudatabase (NMD). Daarom was er besloten voor de producten waarbij dit speelde om gedurende een jaar een overgangsregeling te hanteren. Op deze manier was het toegestaan om productkaarten aan te bieden met enkel ‘set 1’ data, mits na 12 maanden deze data zouden worden geüpdatet. De regeling liep af op 21 januari 2022.
 
Omdat sommige halffabricaten nog steeds niet geüpdatet zijn, is besloten de regeling te verlengen tot het moment dat er een nieuwe weegset van kracht is, met als uiterlijke datum 31 maart 2023.
 
Stichting NMD wil daarbij de kanttekening plaatsen dat zodra er in de Bepalingsmethode een nieuwe weegset wordt aangewezen (aanpassing Hoofdstuk 3), de productkaarten met alleen set 1 per definitie onbruikbaar worden.
 
We hebben inmiddels met een flink aantal producenten van halffabricaten al contact (gehad) om te bezien of de data nog kan worden aangeleverd. We roepen alle overige producenten van halffabricaten voor gangbare bouwproducten op om deze data alsnog aan te bieden. Als daar meer uitleg voor nodig is dan kunt u contact op nemen met de helpdesk via info@milieudatabase.nl

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden