Op weg naar uniform gebruik milieudata in een geïntegreerde MPG-berekening in het ontwerpproces

Binnen het programma digiGo start een versnellingsproject waarin onderzocht wordt hoe de data uit de Nationale Milieudatabase via MPG-berekeningen geïntegreerd kunnen worden in het ontwerpproces van gebouwen en GWW-bouwwerken. Stichting NMD, Ketenstandaard Bouw en Techniek en stichting ISSO participeren in het project.

donderdag 25 maart 2021

Met de data uit de NMD kunnen de milieuprestaties, met betrekking tot CO2, uitputting van grondstoffen en andere milieueffecten van een gebouw of GWW-bouwwerk, gedurende de gehele levenscyclus berekend worden. In het project ‘Op weg naar uniform gebruik van milieudata in een geïntegreerde MPG-berekening in het ontwerpproces‘ wordt onderzocht hoe de informatie in de NMD aan kan sluiten op bestaande standaarden, zodat deze kan worden gebruikt in de ontwerpfase.

Meer over het project DigoGo

Aansluiting NMD op bestaande standaarden

Wanneer de coderingen van de data in de NMD aansluit op de bestaande standaarden, kan deze al worden gebruikt in de ontwerpfase (ongeacht de softwareapplicatie waarmee wordt gewerkt). De data vanuit de NMD kan dan realtime gekoppeld worden aan materiaalgegevens en hoeveelheden in 3D CAD-software, zodat op elk moment een milieuprestatieberekening kan worden uitgevoerd. Doordat deze gegevens al veel eerder tijdens het ontwerpen inzichtelijk worden gemaakt, kan er een optimale keuze gemaakt worden tussen de constructies, installatieconcepten, de gebruikte materialen en de MPG. Ook is de impact van wijzigingen in het ontwerp, bijvoorbeeld ten aanzien van installaties en gebruikte materialen, meteen zichtbaar in de MPG.

Ontwerpproces

Door aansluiting bij de bestaande standaarden maken we milieurelevante productinformatie breder toegankelijk. Daarnaast wordt deze informatie deelbaar in de hele keten. Door integraal inzicht te krijgen in de prestaties van een gebouw, waaronder de milieueffecten van het materiaalgebruik, kunnen we een verdere verlaging van de milieubelasting realiseren. Omdat de minister van BZK heeft aangekondigd de prestatie-eis de komende jaren aan te scherpen wordt dit steeds belangrijker. De ontwikkeling naar een circulaire economie voor de gebouwde omgeving is een grote opgave voor alle partijen.

Door de milieuprestatie-berekening een integraal onderdeel van het ontwerpproces te maken, kan de MPG al in een eerder stadium berekend worden.
Met de data uit NMD kun je de milieuprestaties van een gebouw of GWW-bouwwerk gedurende de gehele levenscyclus berekenen. De NMD drukt deze milieuprestaties uit in de zogenoemde MPG (Milieuprestatie Gebouwen), een norm die verankerd is in het Bouwbesluit. De gebouwen en bouwwerken waarop de MPG van toepassing is, moeten aan deze prestatie-eis voldoen. Voorts wordt de data uit de NMD gebruikt in instrumenten voor de berekening van de milieuprestatie van GWW-werken.

De volgende organisaties zijn betrokken bij het project:

Projectteam:

  • Stichting NMD
  • Ketenstandaard Bouw en Techniek
  • ISSO
  • Dutch Data Masters

In de klankbordgroep zitten oa. Metaalunie , NVTB, Techniek Nederland, Vereniging van Instrumenteigenaars i.o

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden