Onderzoeksrapport ‘Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen’

In september 2021 gaf de toenmalige minister van BZK opdracht aan SGS Search om onderzoek te doen naar de waardering van de milieueffecten van CO2-opslag en emissie in bouwmaterialen. 

donderdag 1 september 2022

De technische uitwerking van dit rapport is nu beschikbaar en de beleidsmatige invulling volgt nog. 

Het onderzoeksrapport ‘Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen’ kunt u hier downloaden