dinsdag 1 september 2020

De NMD bevat getoetste en niet getoetste milieudata. Om de milieuprestatie van bouwwerken goed te kunnen berekenen en duurzame ontwerpkeuzes te kunnen maken, is het essentieel dat de database goed gevuld is. Niet getoetste data vullen getoetste data aan. Om de actualiteit en kwaliteit van deze data te waarborgen, is door een aantal duurzame infrapartners eind 2019 een project gestart in het kader van de Green Deal Duurzame GWW (Grond- weg- en waterbouw) 2.0, waarmee een groot deel van de data gecontroleerd en vernieuwd is.

Toepassing bij inkoop

Categorie 3 GWW-productkaarten worden gebruikt voor het ontwerpen en inkopen op basis van de MKI-waarde. Bij de kwaliteitsverbetering van de GWW-data is gefocust op het produceren van representatief, kwalitatief goede data en op het uitbreiden van het aantal varianten in productkaarten. Beiden zijn essentieel bij inkoopprocessen, zowel om een goede afweging tussen verschillende producten te faciliteren als om goede onder- en bovengrenzen van de MKI-waarde voor de gunningscriteria van aanbestedingen te kunnen bepalen. Voor gebruik van categorie 3 data in MKI-berekeningen zal nog steeds een 30% opslag-regel gelden; hiermee wordt een prikkel gegeven aan marktpartijen voor het opstellen van eigen categorie 1 en 2 data, en worden ze gestimuleerd tot verduurzaming en innovatie.

Indeling in RAW-hoofdstukken

Tijdens de kwaliteitsverbetering is er gewerkt met een indeling volgens de RAW-hoofdstukken. Door deze vaste indeling te volgen, wordt de uitwerking van de objecten modulair, waardoor marktpartijen en opdrachtgevers bij gebruik van de data in de NMD zelf ook op onderdelen kunnen ‘mixen & matchen’. De indeling is inmiddels geïmplementeerd in de NMD en als Excel: Functionele Beschrijvingen te downloaden op onze downloadpagina.

LCA-rapporten ter verificatie

De achterliggende dossiers van de data zijn zelfstandig leesbare, uniforme LCA-rapporten. De consistente wijze van opstellen en rapporteren biedt een basis voor verificatie en validatie, en vergemakkelijkt het onderling vergelijken van LCA’s voor vergelijkbare producten. Opdrachtgevers beschikken met de rapporten over een eigen kennisbasis om een goede gesprekspartner voor de opdrachtnemer te zijn. Daarnaast kunnen de rapporten gebruikt worden als startpunt voor het opstellen van categorie 1 en 2 productkaarten, omdat alle uitgangspunten en aannames transparant per levenscyclus fase omschreven zijn. Idealiter treedt hier een wisselwerking op, waarbij marktpartijen dus ook commentaar leveren op inaccurate categorie 3 productkaarten via het loket van de stichting NMD (voorheen SBK).

Suggesties ter verbetering

De LCA-rapporten komen binnenkort beschikbaar op deze site. Wensen en suggesties ter verbetering van data in de NMD kunnen worden gericht aan Stichting NMD, via ons vragenformulier

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden