donderdag 29 oktober 2020

De milieuprestatie gebouwen (MPG) als gunningscriterium in aanbestedingen

Opdrachtgevers willen steeds vaker de nieuwbouw of renovatie van B&U-projecten duurzaam inkopen c.q. aanbesteden. Dit kunnen zij doen door naast prijs- en kwaliteitscriteria, ook de EPG en MPG in de gunningsbeslissing mee te nemen. De aanbestedende dienst daagt hiermee de markt uit te innoveren en te verduurzamen. Tegelijkertijd ondersteunt dit de doelstellingen ten aanzien van CO2 -reductie en de circulaire economie.

De MPG is, in samenhang met de energieprestatie (EPG), een steeds belangrijkere factor geworden in het bepalen van de totale milieubelasting van een gebouw. Hoe lager de MPG van een gebouw, hoe duurzamer het materiaalgebruik, hoe beter dat is voor het milieu. De MPG-score helpt opdrachtgevers in het objectief bepalen hoe duurzaam het materiaalgebruik van een kantoor of woning is.

Deze handreiking geeft aanbestedende diensten uitleg over de toepassing van de MPG als gunningscriterium in het inkoopproces van gebouwen. De handreiking biedt een stappenplan en benoemt een aantal aandachtpunten bij het gebruik van de MPG als gunningscriterium. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van figuren, voorbeelden en tips.

 

Download de gids 'Inkopen met de milieuprestatie gebouwen (MPG)'