Handreiking over duurzaam inkopen met de milieukostenindicator

dinsdag 11 februari 2020

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft een informatieve handreiking opgesteld over het toepassen van de milieukostenindicator (MKI) in het aanbestedingsproces. Door de MKI als eis of als gunningscriterium in de aanbesteding mee te nemen, worden leveranciers geprikkeld om de meest duurzame oplossing te bieden. Op hun beurt zullen zij dit ook vragen van hun leveranciers en ontstaat een domino-effect. 


De handreiking van PIANOo biedt een heldere uitleg over LCA en MKI en geeft tevens informatie over wat aanbesteden met LCA en MKI van een organisatie vraagt. Het aangeboden stappenplan helpt om een (pilot)opdracht voor te bereiden. De handreiking is te downloaden via de site van PIANOo: 

 

https://www.pianoo.nl/nl/document/17703/inkopen-met-de-milieukostenindicator

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden