Functionele beschrijvingen per 1 februari 2022 herzien

De datastructuur van de NMD is gebaseerd op de functies die een bouwwerk moet leveren. Op basis van verzoeken vanuit de markt kunnen deze worden aangepast, zodat alle bouwproducten een goede plek in de database kunnen krijgen. Per 1 februari 2022 is er een herziene versie van deze structuurbeschrijving gepubliceerd.

maandag 31 januari 2022

Alle verplichte en optionele functies zijn beschreven in functionele beschrijvingen, en opgedeeld in zogenoemde hoofdelementen, benoemd conform NL-SfB en RAW. Voorbeelden van hoofdelementen zijn ‘Vloeren; constructief’ (m2) en ‘Trappenhellingen; trappen’ (stuks). Per hoofdelement zijn de functies uitgesplitst in zogenaamde elementonderdelen, zoals ‘Verankeringen’ (stuks), ‘Randaansluitingsvoorzieningen’ (m) en ‘Leuningen en balustrades’ (m) als onderdeel van het hoofdelement ‘Trappenhellingen; trappen’. Een product dekt een element, of elementonderdeel, af wanneer uit de levenscyclusanalyse (LCA) blijkt dat het product of de onderdelen van het product de functies van het element of elementonderdeel vervult.

In de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken staat voorgeschreven dat men vooraf moet controleren of de functionele beschrijvingen en de gehanteerde functionele eenheid dat gehanteerd is binnen een LCA met elkaar overeenstemmen. Als dat niet het geval is dan kan er een verzoek tot wijziging van de functionele beschrijvingen worden ingediend. Dit is de afgelopen maanden gebeurd voor:

• Brandwerende voorzieningen in tunnels
• Afvaldiensten
• Reinigingsdiensten

Deze zijn na interne consultatie toegevoegd aan de lijst met functionele beschrijvingen.

Download de actuele functionele beschrijvingen:

Functionele beschrijvingen per 1 februari 2022 herzien
Functionele beschrijvingen -