Functionele beschrijvingen: nieuwe categorie ‘Energie’ voor productkaarten van energiedragers

De datastructuur van de NMD is gebaseerd op de functies die een bouwwerk moet leveren. Alle functies zijn beschreven in functionele beschrijvingen, en opgedeeld in zogenoemde hoofdelementen, benoemd conform de NLsfB-systematiek en de RAW-systematiek.

donderdag 17 november 2022
Op basis van verzoeken vanuit de markt kunnen deze worden aangepast, zodat alle bouwproducten een goede plek in de database kunnen krijgen. Per november 2022 is er een nieuwe categorie aan de functionele beschrijvingen toegevoegd. Daarnaast zijn de verschillende overzichten samengevoegd tot één bestand, om het gebruik te vergemakkelijken.
Stichting NMD gaat voor energiedragers als elektriciteit, gas en warmtenetten productkaarten opstellen en opnemen in de NMD. Dit maakt het mogelijk om aan de hand van het energieverbruik in de gebruiksfase van gebouwen ook de milieu-impact van dat energiegebruik goed in kaart te brengen. Stichting NMD heeft aan adviesbureau LBP|SIGHT opdracht gegeven deze nieuwe productkaarten op te stellen. Gezamenlijk leggen de productkaarten straks de basis om de milieueffecten van energiegebruik én gebruik van bouwproducten en bouwwerkinstallaties in gelijke eenheden uit te drukken. Hierdoor kan al in de ontwerpfase een integrale beoordeling worden gemaakt van de milieu- en energieprestatie.
De productkaarten passen echter niet in de huidige Functionele Beschrijvingen (B&U, GWW en Processen); daarom is er na interne consultatie een nieuwe categorie toegevoegd aan de Functionele beschrijvingen: energie (‘ene’).
Er zijn 4 verschillende categorieën te onderscheiden, met vastgestelde eenheden per energiedrager (in totaal zijn het 12 nieuwe elementen):
– Elektriciteit in kWh
– Gas in m3
– Warmte in MJ
– Koude in MJ
 
De nieuwe categorieën zijn ook beschikbaar voor categorie 1 en 2 productkaarten van energiedragers. Bij het invoeren zijn verder de praktische regels van toepassing zoals gehanteerd bij het invoeren van processen t.a.v. bijvoorbeeld in te voeren levensduur (999 jaar).