Blog #1: Een enerverende start

Beste lezer,

Het was mijn eerste vakantie als directeur van Stichting Nationale Milieudatabase. Eerlijk gezegd, de vakantie was een welkome afwisseling. Vanaf 1 januari, mijn eerste werkdag, mocht ik gelijk in het diepe zwemmen en dan wel in een wat woelige zee. De eerste golven kwamen snel, in januari al. Op de schuimkoppen stond te lezen: “NMD doet aan achterkamertjespolitiek en oneerlijke norm milieuprestatie”. Dan denk je wel: ‘wat gebeurt hier allemaal?’ Maar ik dacht ook gelijk terug aan mijn tijd als wethouder waar de media ook een grote rol speelde en de krantenkoppen vaak groter waren dan het verhaal zelf. Ik probeerde vervolgens de kern te achterhalen en voerde meerdere gesprekken met stakeholders, samen met de voorzitter van ons bestuur, Paul ten Kroode.

donderdag 16 september 2021

Deze gesprekken leverden veel informatie op en gaven goede input om verder te werken aan de basis die onze voorgangers hadden gelegd. Dan is het erg belangrijk dat er goede mensen om je heen staan die je blijven steunen, en die tegen je zeggen: ‘ga niet tegen de golven inzwemmen, houd de koers aan die we hebben uitgezet.’ Die steun heb ik inderdaad gehad, zowel van het bestuur als van het bureau. Bij Stichting NMD werken fantastische mensen die allemaal de drive hebben om de bouw duurzamer te maken. Het is een team met een diversiteit aan kennis, competenties en ervaringen. Opmerkelijk genoeg is het tot nu toe een klein team, gezien de hoeveelheid werk die moet worden uitgevoerd. Het vullen en beheren van de database en het beheer van de Bepalingsmethode behoren tot de kerntaken, maar daarnaast is er ook veel werk op het gebied van voorlichting en promotie en – zeker niet te vergeten – het initiëren en het begeleiden van onderzoeken. Het gaat om allerlei onderzoeken die de werking van de database en de Bepalingsmethode kunnen verbreden, die de milieudata objectiever maken en beter laten aansluiten bij de realiteit van het bouwproduct, die de database gebruiksvriendelijker maken en ga zo maar door.

De vakantie heb ik gebruikt om even bij te komen en om weer andere informatie te lezen. Ik was met mijn gezin ‘ondergedoken’ op een zonnig eiland. Maar als directeur van de NMD kijk je wel anders om je heen. Wat is de MKI van deze wijn? Weten deze bomen wel hoezeer zij onderwerp van discussie zijn? Wat is de restlevensduur van mijn vakantie?

Ondertussen bouw je weer nieuwe energie op en krijg je weer frisse ideeën om verder te werken aan de uitbouw van de NMD. Inmiddels zijn we weer aan de slag met het reguliere werk en zijn we bezig een aantal onderzoeken te begeleiden. Zo lopen er onderzoeken over:

De verbreding van de milieuprestatie van gebouwen (MPG) naar renovatie en transformatie. Als deze verbreding in de regelgeving wordt opgenomen dan betekent dat dat de MPG niet alleen relevant wordt in de nieuwbouw maar ook in de bestaande bouw. Dat maakt de MPG berekening in 1 klap een stuk belangrijker.

De verbreding van de MPG naar overige gebruiksfuncties. Nu wordt de MPG alleen berekend bij woningen en kantoren. Als deze verbreding in de regelgeving wordt opgenomen dan wordt de MPG dus ook relevant bij bijvoorbeeld scholen en industriegebouwen.

De begripsbepaling van hernieuwbaarheid. De uitkomsten hiervan kunnen een toevoeging worden aan de Bepalingsmethode.

De duiding van de toepassing van module D. Module D van de bepalingsmethode ziet toe op de recycling en hergebruik van producten. Dit is van belang om de circulaire economie verder vorm te geven.

Verder is het project “Energiedragers” gestart. Het project maakt het mogelijk om een integrale afweging te maken tussen energie en milieu. Een zonnepaneel, bijvoorbeeld, scoort qua milieu-impact goed op energieverbruik maar slecht op de milieu-impact van het materiaal. Als we hiervoor één eenheid kunnen bedenken dan kan er een integrale afweging worden gemaakt bij het ontwerpen van gebouwen. Daarnaast is het doel van het project Energiedragers het verkrijgen van nieuwe productkaarten voor de database.Ten slotte wil ik graag vermelden dat de discussie rondom CO2 opslag van biobased materialen onze aandacht heeft. Om de milieueffecten van CO2 opslag en emissie van biobased materialen op juiste wijze te kunnen waarderen start het Ministerie van BZK een onderzoek. Stichting NMD ondersteunt dit onderzoek.

Er is genoeg te doen. Na een enerverende start gaf de vakantiezon ons hernieuwde energie om verder te werken aan een duurzame en milieuvriendelijke toekomst.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden