Blog #15 Blessing in disguise

De MKI-score van de kersverse categorie 1 kaart van de warmtepomp leidde de afgelopen tijd tot behoorlijk wat tumult. Wat was er aan de hand?

donderdag 20 april 2023

De score van de nieuwe categorie 1 kaart pakte slechter uit dan de waarden op basis van oude categorie 3 kaarten waar mee werd gerekend. Warmtepompen dragen weliswaar bij aan een beter klimaat, maar hardop werd de vraag gesteld of een warmtepomp wel goed is voor het milieu. Wij hebben meteen onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de oude categorie 3 kaart, deze bleek onvolledig te zijn en wij zijn volop aan de slag gegaan met de marktpartijen om nieuwe data te krijgen en deze komen nu ook binnen onder andere via de vergoedingsregeling Witte Vlekken. 

Lees meer hierover in het artikel: Milieubelasting warmtepomp valt hoger uit

 

De Milieu Prestatie Gebouwen geeft een objectieve en onafhankelijk berekening van de kosten die moeten worden gemaakt om de milieu-impact van bouwwerken te mitigeren. Hiertoe worden de milieueffecten van bouwproducten over de hele levenscyclus van een bouwwerk in kaart gebracht. De effecten van alle materialen en producten in een bouwwerk worden opgeteld en gedeeld door het aantal vierkante meter BVO en de levensduur van een bouwwerk. Zo ontstaat de MPG: de Milieu Prestatie Gebouwen, een objectieve maatstaf voor de milieu performance van gebouwen. Door slimme ontwerp keuzes te maken en bewust te materialiseren, kunnen bouwwerken met een lage MPG ontstaan die bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving.

Met de publicatie van de nieuwe data weten we beter wat de milieuperformance van deze warmtepomp is. Is die dan goed of slecht? Daar valt nog wel het nodige over te zeggen. In ieder geval moet worden bedacht dat de MKI-waarde van de warmtepomp betrekking heeft op de milieueffecten van het materiaalgebruik van de warmtepomp. Maar bij producten als een warmtepomp, is het belangrijk om ook de milieueffecten van het energieverbruik te betrekken. Op dit moment kan dat effect nog niet in het stelsel worden berekend. Er wordt met man en macht gewerkt om dit zogenaamde operationele energieverbruik mee te nemen in een totaal score. Die zal een beter inzicht geven in de totale milieuperformance van de warmtepomp. En het laat zich raden dat dan een positiever beeld zal ontstaan.

Verder is het vooral belangrijk dat de milieueffecten van de warmtepomp nu inzichtelijk zijn. Dit biedt een fabrikant mooie prikkels om te innoveren. In feite wordt met de publicatie van een kaart het startschot voor innovatie gegeven. Dat zie je ook bij de warmtepomp. Mede door de enorme publiciteit zet de branche vol in op ontwikkeling en innovatie! Een ander koelmiddel, slimmere elektronica, optimalisatie van de levensduur en circulaire ontwerp strategieën middels hergebruik van materialen zijn volop in discussie. In de toekomst zal dat tot substantieel betere MKI-scores kunnen leiden. En dat is wat het stelsel feitelijk beoogt: het aanjagen van innovatie om tot duurzame bouwproducten en duurzame gebouwen te komen. Het gaat weliswaar langzaam, maar stap voor stap komt dit proces van de grond. Geleidelijk aan zien we dat bedrijven en branches in de bouwsector hun verantwoordelijkheid nemen en de milieueffecten van hun producten in kaart laten brengen en vervolgens ook systematisch aan de verbetering van milieuperformance van hun producten werken! Misschien is dat wel de grootste winst van dit proces!

Al met al was er de afgelopen weken dus best wat tumult in de pers. Maar de publicatie van milieuperformance van de warmtepomp heeft het belang van versnelling van innovatie in de bouwindustrie goed op de kaart gezet! Hulde aan Vaillant dat de moeite heeft genomen om de milieueffecten van de warmtepomp in kaart te laten brengen en de data op te nemen in de Nationale Milieu Database.

Al dat tumult is wat mij betreft een blessing in disguise!