vrijdag 10 februari 2023

Als je op enige wijze betrokken bent bij de verduurzaming van de bouw, zul je het met mij eens zijn als ik zeg dat het een wereld op zich is. Er gebeurt van alles op allerlei fronten en niveaus en de materie kan erg complex zijn. Zeker als je er nieuw mee bent kan dat lastig zijn.

Sinds juni vorig jaar ben ik begonnen bij Stichting NMD. Intussen leid ik verschillende projecten en heb ik aantal onderwerpen naar me toe getrokken waaronder Europees beleid, circulariteit en CO2.

Eigenlijk al vanaf mijn eerste week bij de NMD viel ik direct met de neus in de boter. Diverse interessante cases passeerden de revue waarvan beperkte kennis direct voorhanden ligt. Maar waarbij de belangen groot zijn.
Met veel bewondering luisterde ik naar mijn collega’s en ingevlogen externen tijdens interessante gesprekken en soms pittige discussies over onderwerpen die met duurzaamheid binnen de bouw te maken hebben. En nog steeds.

Beetje bij beetje wordt het landschap meer compleet. Welke onderwerpen, beleidskaders en partijen er zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden. In mijn gesprekken met mensen uit verschillende hoeken van de sector merk ik dat ook bij hen behoefte is aan meer kennis en overzicht.

Stichting NMD heeft de ambitie om dé centrale plek te zijn voor de sector als het gaat om inzicht in de milieu-impact. En ook dit jaar werken we aan meer en betere communicatie over wat er gebeurt bij de stichting maar ook in de rest van de keten.

Daar draag ik graag aan bij. Te beginnen met deze blog en mijn voornemen is om dit op verschillende manieren verder op te pakken. Hou deze site en onze nieuwsbrief in de gaten!

Ik vind dat het goed is als praktijk en beleid in goede verbinding staan. En ik geloof sterk dat als voor iedereen het zogenoemde landschap helder is en de informatie beter beschikbaar, we ons beter kunnen focussen op het hogere doel. Daarvoor doen we dit alles immers, toch?