Biobased bouwen moet mainstream worden

Het toepassen van biobased materialen wordt urgent nu uit studies steeds meer blijkt dat hoogwaardig hergebruik bij lange na niet kan niet voorzien in de materiaalbehoefte van de bouw.

dinsdag 20 december 2022

Maar het gebruik van biobased materiaal, met uitzondering van hout, is in de Nederlandse bouw beperkt. Vanuit dat oogpunt heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie aan advies- en ingenieursbureau Arcadis gevraagd om de grootste opschalingskansen van biobased bouwmaterialen in beeld te brengen; zowel op korte als op lange termijn, voor de B&U en de GWW. Aangezien het gebruik van hout in een versnelling is geraakt, is dit materiaal buiten beschouwing gelaten.

Het rapport geeft een duidelijk overzicht van de biobased materialenmarkt en benoemt de bekende knelpunten die opschaling tegenhouden. Arcadis geeft ook aan wat er zou moeten gebeuren om opschaling wel te bewerkstelligen. De focus ligt nog teveel op knelpunten en innovatie. De focus zou meer moeten liggen op hoofdlijnen en een betere organisatiegraad van de sector, op een overheid die barrières wegneemt, op grote opdrachtgevers die een rol pakken als launching customer, op prestatieafspraken tussen overheid en markt, minimum normen voor bijmenging en meer regie. En lef en daadkracht. De zorgen in de markt over kwaliteit en levensduur van biobased bouwmaterialen kunnen bijvoorbeeld worden weggenomen door het beschikbaar stellen van een sectorbrede risico-pot. In het rapport worden deze punten concreter uitgewerkt.

Meer lezen? Klik hier voor het volledige rapport