De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is dit jaar aangevuld met een wijzigingsblad. Het wijzigingsblad van januari 2020 schrijft Ecoinvent 3.5 voor als databron voor een groot aantal forfaitaire processen. Dossiers op basis van Ecoinvent 3.5 worden vanaf heden geaccepteerd. Hiervoor is een aangepaste set karakterisatiefactoren beschikbaar: SBK Bepalingsmethode, dec 2019 (NMD 3.1). Dossiers op basis van versie 3.4 zullen nog worden geaccepteerd tot 1 juli 2020.

Thursday 26 March 2020

Wijzigingsblad Bepalingsmethode januari 2020