Aan de lijst van gevalideerde rekeninstrumenten is sinds kort de ‘MPG-toetshulp’ toegevoegd. Het bijzondere van deze applicatie is dat de MPG-berekening automatisch uit het onderliggende BIM-model wordt gegenereerd. Met een aan Revit gekoppelde add-in kan de milieuprestatie worden berekend zonder handmatig gegevens over te brengen van het BIM-model naar het rekeninstrument.

Friday 13 November 2020

Realtime MPG berekenen met BIM

De MPG-toetshulp is ontwikkeld door BIMPACT BV, die deze zomer ook de BOUWBESLUIT-toetshulp op de markt bracht. Volgens hetzelfde principe berekent de BOUWBESLUIT-toetshulp het GO, het VG, de daglichttoetreding, en de (spui-) ventilatiehoeveelheid van een gemodelleerd gebouw.

Toetshulpen

Radboud van Hemel, directeur van de BIMPACT, is zeer enthousiast over deze add-ins. “Onze toetshulpen vereenvoudigen de werkzaamheden en elimineren de herhalende handelingen. Het grote voordeel is dat je met de MPG-toetshulp direct de milieuprestatie van diverse opties en varianten kan doorrekenen. Het gebruik van een ander element, product of materiaal wordt gelijk inzichtelijk gemaakt. De realtime beoordeling wordt meer integraal: wanneer in het BIM-model een uitbouw aan de woning wordt toegevoegd, weet je gelijk wat de consequenties ervan zijn voor het verblijfsgebied, daglichttoetreding, ventilatie en nu ook de milieuprestatie. Op dit moment onderzoeken we de ontwikkeling van een BENG-toetshulp. Als deze add-in gereed is, heb je een heel makkelijk hulpmiddel om de balans tussen energieprestatie en milieuprestatie te vinden.”

Milieuprestatie

De geometrische en elementeigenschappen in het BIM-model worden op basis van de Bepalingsmethode Milieuprestatie 3.0 gecombineerd met de Nationale Milieudatabase. Alle NMD-productkaarten, zowel de categorie 1, de categorie 2 als de categorie3 kaarten zijn beschikbaar in de Revit add-in. Dagelijks vindt er synchronisatie plaats tussen de NMD en de add-in om altijd met de meest actuele informatie te kunnen werken. Dat maakt het mogelijk om al in de SO-fase een idee te krijgen van de milieuprestatie van het gebouw. Naarmate het ontwerp verder wordt ingevuld en hoe meer categorie 1 kaarten worden gebruikt, hoe nauwkeuriger de milieuprestatie kan worden vastgesteld en hoe beter de prestatie zal zijn. De MPG–toetshulp kan toegepast worden op alle gebouwfuncties en daarmee ook voor gebouwfuncties die nu de MPG-verplichting hebben (woningen en kantoren).

Nieuwe eisen

Radboud van Hemel meent dat de Toetshulpen een verandering van het bouwproces tot stand zal brengen. “We zien dat de BIM-modelleur steeds belangrijker wordt en steeds meer in het integrale bouwproces betrokken zal worden. Dat stelt nieuwe eisen aan het kennisniveau van de BIM-modelleur. Ook zien we dat architecten eerder in het proces met BIM aan slag willen gaan en langer inhoudelijk betrokken zullen zijn. De koppeling tussen BIM en de MPG-berekening zal een bijdrage leveren aan een betere milieukwaliteit van onze gebouwvoorraad.”

Meer informatie over de MPG-toetshulp is te vinden op de site van Bimpact