NMD-Processendatabase – naar een beter gebruik en beheer

Om het gebruik en beheer van de NMD-processendatabase te verbeteren, is een nieuw (intern) protocol geschreven. De NMD-processendatabase bevat categorie 1 & 2- en generieke (categorie-3) basisprocessen van materialen, processen en halffabricaten voor het gebruik in LCA’s.

Friday 2 December 2022

Deze processen, bijvoorbeeld zand, cement, staal & diesel, worden door LCA-uitvoerders gebruikt bij het opstellen van LCA’s voor categorie 1 & 2 product kaarten volgens de NMD Bepalingsmethode. De generieke basisprocessen (categorie-3) worden daarnaast ook gebruikt als basis voor de categorie-3 productkaarten.

Het protocol beschrijft de verschillende werkprocessen en werkwijzen voor het gebruik en beheer van de NMD-processendatabase. Dit omvat onder andere een standaard werkwijze voor het toevoegen van nieuwe data (categorie 1, 2 en 3), het verwijderen van oude data en updaten van de database naar nieuwe Ecoinvent versies. Goed beheer is immers alleen mogelijk als data op eenzelfde wijze en met dezelfde informatie aangeleverd wordt.

In het protocol staat voor zowel categorie 1 & 2 als categorie 3 processen beschreven:
  • Hoe de naamgeving van (nieuwe) processen te bepalen
  • Welke informatie moet worden aangeleverd
  • Eisen en werkwijze voor het aanleveren van processen
Op basis van het nieuwe protocol zijn de sjablonen voor het aanleveren van Categorie 1 & 2 en Categorie 3 basisprocessen geüpdatet. Daarbij is ook een begeleidend schrijven opgesteld waarin de eisen aan de inhoud en de werkwijze voor het aanleveren van basisprocessen zijn uitgewerkt. De vigerende versies sjablonen en begeleidend schrijven zijn te vinden op de downloadpagina of onderaan deze pagina.

Downloads processendatabase

NMD-Processendatabase – naar een beter gebruik en beheer
Sjabloon aanleveren cat 1, 2 en 3 basisprocessen als milieuprofiel versie 1.0 -
NMD-Processendatabase – naar een beter gebruik en beheer
Sjabloon aanleveren cat. 3 basisprocessen incl. verwijzing versie 1.0 -
NMD-Processendatabase – naar een beter gebruik en beheer
Protocol aanleveren processen NMD-processendatabase -

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden