De Nationale Milieudatabase krijgt een nieuw gezicht! Binnenkort zullen deze website en onze nieuwsbrieven worden gesierd met een speciaal voor ons ontwikkeld logo en hierop aansluitende huiskleuren, waardoor het merk NMD een geheel eigen, herkenbare identiteit krijgt. Onze dataeigenaren mogen vanaf dat moment dit logo gaan voeren in hun communicatiemiddelen,  ten teken dat hun product is opgenomen in de NMD. Wij zijn er trots op dat na jarenlang te hebben gevaren onder de vlag van Stichting Bouwkwaliteit, onze organisatie eindelijk een eigen gezicht krijgt.

En dan wordt nu zonder verdere omhaal, een tipje van de sluier opgelicht:

In het logo is een aantal grafische beelden en kleuren verwerkt. De cirkel staat voor circulair; groen staat voor duurzaamheid en respect voor de natuur.

Binnen de cirkel is een samenspel van lijnen gaande, deze zijn met elkaar verbonden en vormen een samenhangend geheel in de vorm van een globe. Zo staan ook de diverse productdata in de NMD met elkaar in verbinding middels de gevalideerde rekeninstrumenten.

De kleuren van de bolletjes die door deze lijnen verbonden worden, zijn symbolisch voor:

Bruin: bodem

Blauw: water

Wit: lucht

Geel: zon/energie

Donkergroen: natuur

In de cirkel zijn naar buiten gerichte pijlen opgenomen die het effect naar de totale (bouw)wereld vertegenwoordigen. Zo zullen de verplichte MPG berekeningen en de daaraan gekoppelde grenswaarde een circulair, duurzaam bouwbeleid stimuleren, hetgeen een positief effect zal hebben op onze algehele leefomgeving.

Voor de communicatie rondom de NMD is er recent een marketing- en communicatieplan opgesteld, waaraan wij met de lancering van dit logo direct invulling willen geven. Daarnaast is er een redactieraad opgericht, die zich inhoudelijk zal gaan bezig houden met de berichtgeving aangaande alles wat met de NMD te maken heeft. We zijn nog lang niet klaar, maar deze ontwikkelingen wilden wij u zeker niet onthouden. Houdt u deze site in de gaten want: wordt vervolgd!

Saturday 2 March 2019

Nieuwe huisstijl Nationale Milieudatabase – Maart 2019