Minister Kasja Ollongren van BZK heeft aangekondigd dat circulair bouwen extra aandacht krijgt in de bouwregelgeving. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken zal het instrument zijn om circulair bouwen te bevorderen. In de huidige versie van de MPG wordt het effect van gebruik van secundaire grondstoffen en producten al berekend. Zo resulteert een gebouw met secundaire grondstoffen in een betere (lagere) MPG-score dan een gebouw waarbij het materiaal volledig met primaire grondstoffen is gemaakt.

 

Aangezien de MPG-systematiek door de belanghebbende partijen in de bouw wordt gedragen en voor uniformiteit in de berekening van de milieuprestatie zorgt, wil de minister de Bepalingsmethode gebruiken om de circulariteit van gebouwen verder te bevorderen. In het eerste halfjaar van 2020 komt zij met voorstellen om de indicatoren voor hoogwaardig hergebruik en recycling uit te breiden en door te ontwikkelen. 

Daarnaast heeft de minister aangekondigd de MPG-eis in stappen te verscherpen. De eerste aanscherping is per 1 januari 2021. Uiteindelijk zal in 2030 de eis zijn gehalveerd ten opzichte van het huidige niveau. Verder wil de minister ook voor andere bouwwerken dan woningen en kantoren een MPG-eis in de regelgeving opnemen. De minister overweegt de MPG-eis van toepassing te verklaren op winkels, bedrijfshallen en gebouwen voor onderwijs, zorg, sport en horeca. Ook wordt onderzocht of de MPG-eis kan gelden voor transformatie en verbouw. 

Friday 6 December 2019

Meer circulair bouwen in de bouwregelgeving