Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton bouwden samen het eerste circulaire betonnen viaduct van Nederland. Met veertig demonteerbare betonnen elementen bouwden ze het dek van het viaduct bij Kampen. Vervolgens werd het viaduct gedurende negen maanden getest door het bouwverkeer van de Reevesluis. Na de testperiode werd het viaduct gedemonteerd. 

 

Alle partijen beschouwden de bouw van het circulaire viaduct als een ontdekkingsreis die voor de ontwikkeling van een circulaire economie van groot belang zal zijn. Zo ontstond tijdens de ontwikkeling van het project het idee om een Open Leeromgeving te ontwikkelen, waarin marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen over het circulair bouwen van viaducten en bruggen delen en uitwisselen. Een van de uitkomsten van de Open Leeromgeving is een rapport met daarin de belangrijkste lessen en inzichten die het project hebben opgeleverd. De lessen en inzichten gaan over het ontwerpen, bouwen, monitoren en het demonteren van het circulaire viaduct. De aanbevelingen voor verbeteringen hebben niet alleen betrekking op het product, maar ook op het proces. Op vrijdag 15 november 2019 is het rapport overhandigd aan Cees Brandsen (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat) en Jeroen Bonekamp (directeur Van Hattum en Blankevoort). De conclusie: de opgedane kennis biedt een belangrijke basis voor de doorontwikkeling van circulaire viaducten en bruggen. Het rapport is te downloaden van de site van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (klik hier). Een video over de montage en de demontage van de brug is te vinden op youtube.com (klik hier).

Als vervolg op de uitkomsten en afspraken uit de Open Leeromgeving zal Rijkswaterstaat bedrijven actief ondersteunen bij het uitwerken en doorontwikkelen van de innovaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Strategic Business Innovation Research (SBIR)-regeling. De website van de Bouwcampus biedt informatie over de regeling (klik hier). Nadere informatie over het circulaire viaduct is te vinden op circulairviaduct.nl.

Bron en foto: rijkswaterstaat.nl

Friday 6 December 2019

Lessen voor hergebruik, het circulaire viaduct