InfraTech Innovatieprijd 2023: duurzaamheid als speerpunt van innovatie

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op de InfraTech de Innovatieprijs 2023 uitgereikt. Bouwbedrijf Max Bögl kreeg InfraTech Innovatieprijs 2023 in de categorie productinnovatie, ingenieursbureau Antea Group ontving de prijs in de categorie procesinnovatie en een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de provincie Gelderland kreeg de prijs in de categorie ‘Duurzame samenwerking’. De jury onder voorzitterschap van Maxime Verhagen van Bouwend Nederland koos de winnaars uit 64 inzendingen.

Van links naar rechts: Maxime Verhagen, winnaars Duurzame samenwerking, Mark Harbers, winnaars Productinnovatie, winnaars Procesinnovatie. Foto: InfraTech 2023
Thursday 19 January 2023

Max Bögl won in de categorie Productinnovatie met een modulair viaduct. Het modulaire viaduct bestaat uit seriematig gefabriceerde en uitwisselbare onderdelen. De dekplaten zijn gespannen met een staalkabel en kunnen eenvoudig worden losgemaakt. De platen zijn van cementloos geopolymeerbeton en hebben naadloze, waterdichte aansluiting. Het aanbrengen van asfalt is niet nodig. Berekend is dat daarmee de CO₂-uitstoot met 70% wordt verminderd, het materiaalgebruik 50% afneemt en dat de MKI met 73% kan worden verlaagd.

De Antea Group won de Innovatieprijs 2023 in de categorie Procesinnovatie met een nieuwe manier van ontwerpen: ‘genetisch ontwerpen’. Het bedrijf ontwikkelde een genetisch algoritme voor het optimaliseren van funderingsontwerpen van een tunneltoerit. Met behulp van de computer (de ingenieurs worden programmeurs) wordt het optimale ontwerp ontwikkeld, waarin het gebruik van grondstoffen deel van het optimum uitmaakt.

De prijs in de categorie Duurzame Samenwerking werd toegekend aan een samenwerkingsverband van (semi-)overheid, bedrijfsleven en onderwijs voor de inzending ‘Duurzame Brandstofketen’. Binnen deze samenwerking realiseert Waterschap Vallei en Veluwe samen met Gashouders een vulstation voor biogaslevering aan projecten van bouwbedrijf GMB in de regio.

Met de Innovatieprijs stimuleert InfraTech innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. De innovaties kunnen betrekking op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld autowegen, vaarwegen, spoorwegen, kabels en leidingen, IT-infrastructuur, dijken, industriële complexen en warmtetransport.

Uit 64 inzendingen waren 9 inzendingen genomineerd in 3 categorieën. Onmiskenbaar behoorden duurzaamheid en circulariteit tot de speerpunten van de inzendingen. Voor de producten ligt de focus op een vermindering van het grondstofgebruik door hergebruik van materialen (zoals 100% circulair asfalt, hergebruik van liggers van viaducten) en een lagere CO2-uitstoot (het gebruik van geopolymeerbeton voor een autobrug). Maar ook de genomineerden van de innovaties met betrekking tot het ontwerp- en uitvoeringsproces, de onderhoudsfase en de contract- en samenwerkingsvormen benadrukten de milieuwinst van hun inzending.
In de categorie productinnovatie werden genomineerd: Dura Vermeer (Asfalt uit 100% circulair materiaal, Haitsma Beton (De eerste prefab voorgespannen geopolymeren autobrug ter wereld) en Max Bögl Nederland (Modulair Viaduct). Genomineerd op het gebied van procesinnovatie: Antea Group Nederland (Genetisch ontwerpen), Haitsma Beton, Royal HaskoningDHV, Dura Vermeer, Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken, SGS (Liggers 2.0) en Iv-Infra (Slim Proefbelasten). In de categorie duurzame samenwerking werden genomineerd: Dura Vermeer (De circulaire weg), GMB (De duurzame brandstofketen) en de Gemeente Amsterdam (Samen bouwen aan kademuren van de toekomst).

Niet alleen bij de Innovatieprijs vormde duurzaamheid en circulariteit een belangrijk thema. Ook op de beursvloer en in de kennissessies bleek dat de milieukwaliteit een onmisbaar deel van het gehele verhaal is in alle aspecten van het GWW-verhaal.

Meer informatie over de genomineerde innovaties is te vinden op de site van InfraTech

Een korte presentatie van de inzendingen is te zien op YouTube