Foto: W.A. Benecke, Zaandam

 

Uit onderzoek uitgevoerd door ingenieursbureau Westenberg, in opdracht van Centrum Hout en het ministerie van LNV blijkt dat houten damwanden, voorzien van hout met een duurzaamheidsklasse 1, in de praktijk een gemiddelde levensduur halen die de ontwerplevensduur van 30 jaar ruimschoots haalt.

 

Het is reeds algemeen bekend dat houten damwanden en beschoeiingen klimaatvriendelijk en circulair toepasbaar zijn, CO2 vastleggen en daarnaast gunstig scoren op het gebied van milieubelasting. Veel discussie is er echter in de praktijk over de levensduur van houten damwanden. Daarom is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Centrum Hout/VVNH en gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoekthema ‘Klimaatenveloppe Klimaatslim Bos, Natuur en Hout’. Doel van het onderzoek was de levensduur in de praktijk vast te stellen en te kijken naar mogelijkheden voor houtinnovatie.

Op basis van 2390 projecten, waarvan de leeftijd bekend is en met een gezamenlijke lengte van ruim 445 kilometer, is een analyse gedaan van de onderliggende dossiers en is op basis van een selectie van recente en betrouwbare datasets (2015 – 2019) de gemiddelde levensduur bepaald. Conclusie is dat damwanden en beschoeiingen van houtsoorten met een natuurlijke duurzaamheidsklasse 1 (NEN-EN 335) een gemiddelde levensduur hebben van 36,6 jaar. Dat is ruim boven de ontwerplevensduur van 30 jaar die door veel opdrachtgevers wordt geëist. Daarmee is ook aangetoond dat de levensduur van 25 jaar waar in de volksmond veel over gesproken wordt naar boven bijgesteld moet worden.

Ook is in het onderzoek gekeken naar de factoren die invloed hebben op de levensduur: een duidelijk langere levensduur is te behalen met een goede detaillering en het toepassen van een deksloof zo is vastgesteld. Dit zorgt voor een verlenging van de levensduur naar een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. Geografische positie, bodemtype en waterkwaliteit lijken geen significante invloed te hebben op de levensduur. Nader onderzoek is nodig naar de invloed van groenonderhoud omdat deze informatie onvoldoende onderdeel is van de rapportage bij huidige reguliere onderhoudsinspecties.

Door meer aandacht te hebben voor houtinnovatie en houtsoortcombinaties is een toename in de toepassing van inlands hout mogelijk, zo is de verwachting van Centrum Hout.

Meer informatie over damwanden en andere houttoepassingen in de GWW vindt u op: www.houtindegww.nl.

Friday 29 May 2020

Houten damwanden voldoen ruimschoots aan ontwerplevensduur

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden