Groene Afspraak over duurzame kleiwinning

Vijf natuur- en milieuorganisaties en vier partijen uit het bedrijfsleven hebben een overeenkomst ondertekend over duurzame kleiwinning en natuurontwikkeling langs de rivieren. Het streven is om op basis van de methode ‘reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting’ jaarlijks circa 75 ha gebiedsontwikkeling te realiseren in het winterbed van de rivieren.

Thursday 30 June 2022
 

Groene afspraak

Op 20 mei jl. is de Groene Afspraak ondertekend door Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuur en Milieufederatie Gelderland, Natuur en Milieufederatie Limburg en Staatsbosbeheer, KNB-keramiek, Wetering, K3 en Delgromij. Deze organisaties hebben zich voor de komende 15 jaar aan de Groene Afspraak verbonden. Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt de Groene Afspraak.
 
Klei vormt de basis voor de productie van bakstenen en dakpannen. Aangezien klei continu via de rivieren wordt aangevoerd, wordt de grondstof als hernieuwbaar aangeduid. De herwinbaarheid van klei heeft een positief effect op de milieu-impact van deze bouwmaterialen. Niettemin kan onverantwoorde kleiwinning grote schade aanrichten aan het ecologisch systeem van de rivier. Met de Groene Afspraak willen de natuur- en milieuorganisaties en de kleiwinsector duurzame kleiwinning als motor gebruiken om de ecologische kwaliteit van de rivier te verbreden, het gevaar van overstromingen te beperken en met de vrijkomende klei de circulaire bouweconomie te versterken.
De Groene Afspraak is gericht op het gebied van Rijn en Maas en is een voortzetting van de Overeenkomst Duurzame Kleiwinning die door de KNB (vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek) en het Wereld Natuurfonds in 1995 werd ondertekend. Net als toen is ook nu de Groene Afspraak gebaseerd op de principes van reliëfvolgend ontkleien. In dit concept volgt kleiwinning de natuurlijke bodemgesteldheid van de rivierbedding. Deze winningsmethode vormt de grondslag voor verdere natuurontwikkeling. De afgelopen 25 jaar heeft deze samenwerking geleid tot 12.000 hectare nieuwe natuur.
 
Meer informatie over kleiwinning is te vinden op kleiwinning.nl